Socialskydd för stipendiater

Nedan information om socialskydd för stipendiater

Enligt lagstiftningen omfattas forskare och forskarstuderande som arbetar i Finland med stöd av ett i Finland beviljat stipendium på minst 1 259,53 euro (nivån år 2016) under minst fyra månader utan avbrott av lagstadgat pensions- och olycksfallsskydd samt grupplivförsäkring. Således intjänar de på basis av stipendiearbete bl.a. pensionsskydd för ålderdom och eventuell arbetsoförmåga. Heltidsstipendierna beviljade efter 1.1.2009 omfattas - med vissa undantag - obligatoriskt av lagen. Den lagstadgade försäkringspremien är i genomsnitt cirka 15 procent av stipendiets belopp.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) handhar stipendiaternas sociala trygghet gällande pensions-, olycksfalls- och grupplivförsäkringarna. Stipendiebeviljarna informerar LPA om alla heltidsstipendier som uppfyller kriterierna för lagstiftningen.

Varje stipendiat ska själv sörja för att teckna försäkring och betala försäkringspremierna. Mera information om den sociala tryggheten för stipendiater och ansökning om försäkringen: www.lpa.fi --> Stipendiater; telefon: + 358 29 435 11, e-post: vakuutus@mela.fi.