Stöd- och resursenheter

Hankens stöd- och resursenheter ansvarar för högskolans administration.

Funktionerna är samlade inom tre enheter; Enheten för utbildning och digitala tjänster, Enheten för externa relationer och kommunikation samt Enheten för forskning och internationella ärenden. Enheterna leds av varsin direktör. Ekonomiavdelningen, HR, fastighet och underhåll samt rektorsämbetet är placerade direkt under rektor. Du kan läsa mera om de olika ansvarsområdena på enheternas egna sidor.