Kursanmälan

Information om kursanmälan.

OBS! Kursanmälan görs via studiesystemet Sisu. För att kunna anmäla dig till kurser via Sisu krävs att du gjort en studieplan i Sisu. Bekanta dig med Sisu-infosidorna och instruktionerna om hur du gör en studieplan i Sisu.

Du ska anmäla dig via till alla kurser du tänker delta i senast en vecka före kursstarten eller inom den tid som anges i kursbeskrivningen. Du kan anmäla dig till höstterminens kurser och tenter från 1.8 och till vårterminens kurser och tenter från 1.12. Notera att kursanmälan stänger på söndagen en vecka innan undervisningsperioden börjar, förutom i period 1 (på hösten) då anmälan stänger dagen innan undervisningsperioden börjar.

Du får bara anmäla dig till kurser som ges på den orten där du har din studierätt. Undantag är digitala kurser som ges på båda orterna och kan tas av studerande både i Helsingfors och Vasa, och markeras med att kurskoden slutar på -E. Du ser också i kursbeskrivningen om kursen kan tas av studerande oberoende av ort. Även alla kurser som ges under sommarperioderna S1 (augusti) och S2 (maj-juli) kan tas av studerande på båda orterna. Om kursen har begränsat deltagarantal står det i kursbeskrivningen hur deltagarna gallras.

Det är väldigt viktigt att dina kursanmälningar i Sisu stämmer! Bara om du är anmäld till kursen kan du

  • få tillgång till kursmaterialet i Moodle (kom i håg att registrera dig till kursen även i Moodle!)
  • få viktig e-post som läraren skickar till deltagarna
  • svara på kursutvärderingen och bidra till att kurserna utvecklas

Det är också viktigt att du raderar din kursanmälan om du trots allt inte tänker gå kursen, i synnerhet om kursens deltagarantal är begränsat. Hindra inte dina medstuderande från att rymmas med på kurser genom att uppta platser som du inte utnyttjar!