Kursanmälan

Information om kursanmälan.

Kursanmälan görs via studiesystemet Sisu. För att kunna anmäla dig till kurser via Sisu krävs att du gjort en studieplan i Sisu. Bekanta dig med Sisu-infosidorna och instruktionerna om hur du gör en studieplan i Sisu. Kom ihåg att anmäla dig i tid!

 • Anmälan till höstterminens undervisning öppnar 1.8, vårterminens anmälan öppnar 1.12.
 • Anmälan stänger i regel senast en vecka före kursstarten.
  • Anmälan till undervisning med begränsat deltagarantal stänger en vecka före den vanliga anmälan stänger.
  • Undantag: Anmälan till period 1 (på hösten) stänger dagen innan undervisningsperioden börjar
 • Efteranmälan på vissa kurser möjliggör anmälan efter kursstart, datumen syns i Sisu.
 • Datumen som gäller för anmälan finns alltid i Sisu.

Du får bara anmäla dig till kurser som ges på den orten där du har din studierätt. Du ser för vilken ort undervisningen ordnas både i prestationssättet och undervisningens namn i Sisu. Undervisning som erbjuds för båda orterna har båda orterna i namnet.

Det är väldigt viktigt att dina kursanmälningar i Sisu stämmer! Bara om du är anmäld till kursen kan du

 • få tillgång till kursmaterialet i Moodle (kom i håg att registrera dig till kursen även i Moodle!)
 • få viktiga meddelanden som läraren skickar till deltagarna
 • svara på kursutvärderingen och bidra till att kurserna utvecklas

Det är också viktigt att du raderar din kursanmälan om du trots allt inte tänker gå kursen, i synnerhet om kursens deltagarantal är begränsat. Hindra inte dina medstuderande från att rymmas med på kurser genom att uppta platser som du inte utnyttjar!