Ämnesval i Vasa

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne och biämne. Som stöd för detta ordnas bl.a. workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen. På denna sida kan du läsa mera om huvud- och biämnesvalet.

OBS! Informationen på denna sida gäller endast studerande vid det svenskspråkiga kandidatprogrammet. 

N.B.! This information only concerns students at Hanken's bachelor programme in Swedish.

 

Huvudämnesval

I slutet av ditt första studieår väljer du huvudämne. Upplägg och tidtabell presenteras i sin helhet på huvudämnesvalets Moodle-sida som du får tillgång till under vårterminen. Valet av huvudämne gäller både för kandidat- och magisterexamen. Om du senare ångrar ditt val och vill byta huvudämne inom kandidatexamen, ska du bekanta dig med information om byte av huvudämne på samma studieort Opens in new window .

 

Tröskelvillkor för att kunna välja finansiell ekonomi som huvudämne i Vasa

OBS: Dessa krav gäller studerande som antagits till kandidatstuderande hösten 2022 eller senare. 

För att kunna välja finansiell ekonomi som huvudämne i Vasa behöver du uppnå minst

  • vitsord 3 i kursen Finansiering och investering (1121, 1121-V eller 1121-OPU)
  • summan 9 av vitsorden för kurserna Statistisk analys (7778 eller 7778-V), Introduktion till ekonomisk analys (1135, 1135-V eller 1135-OPU) och Redovisningens grunder (1124, 1124-V eller 1124-OPU)

 

Biämnesval

Inom kandidatexamen ska du också avlägga minst ett biämne som omfattar minst 25 sp. 

I Vasa kan du välja som biämne: