Läsnedsättning

Studerande som har läsnedsättning kan låna inlästa kursböcker.

Behöver du inlästa läromedel för dina studier?

Om du har dyslexi eller annan läsnedsättning har du möjlighet att använda kursböcker i inläst form. Hankens bibliotek lånar då böckerna via Celia-biblioteket och vi registrerar dig som användare i Celia. Om boken inte är inläst kan den fjärrlånas från de övriga nordiska länderna eller läsas in som en ny talbok i Celia. Om boken inte är inläst tar det ca tre månader att producera en ny talbok.

Talböcker finns oftast i form av ljudfiler som laddas ner på dator eller mobila apparater. Talböcker i form av cd-skivor förekommer också.

Vill du veta mera? Kontakta oss på biblioteket genast då du börjar studera, eftersom det är en service som kräver god framförhållning. Fråga i servicedisken eller mejla till biblioteket@hanken.fi.