Låna

Böcker
Svenska handelshögskolans bibliotek är ett vetenskapligt bibliotek, som i första hand betjänar handelshögskolans studenter och personal.

Hankens bibliotek är öppet för allmänheten. Även du som inte studerar eller är anställd vid Hanken kan låna böcker och använda bibliotekets resurser. I Vasa finns våra böcker i Vasa stadsbibliotek.

För att få låna behövs ett bibliotekskort, som du får kostnadsfritt genom att fylla i en låntagarblankett och uppvisa legitimation. Du kan anhålla om kortet på förhand via blanketten: Anhåll om bibliotekskort Opens in new window . Bibliotekskortet är personligt och du ansvarar för det material som lånas på kortet. Meddela därför till biblioteket om förlorat bibliotekskort och om förändrade person- eller kontaktuppgifter. Adressförändringar meddelar du via Hanna Opens in new window .

Som kund hos oss förbinder du dig att följa våra låneregler. Utlånat material kan reserveras via Hanna eller vid servicedisken. Instruktioner för hur man reserverar böcker finns här. I Hanna använder vi nätbetalning, vars instruktioner och villkor du hittar här Opens in new window

Om du har lässvårigheter eller annan läsnedsättning har du möjlighet att använda kursböcker i inläst form.

Externa användare når det licensbelagda materialet via några datorer som inte kräver inloggning. De här datorerna finns i anslutning till servicedisken.

Hankens publikationer är tillgängliga i databasen DHanken. Magister avhandlingar med användnings restriktioner är tillgängliga i biblioteket.

Andra bibliotek kan beställa fjärrlån Opens in new window från Hanken via denna blankett Opens in new window . Vi lånar inte ut e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur och e-tidskrifter.

Har du frågor eller feedback ska du kontakta:
+358 (0)40 3521 265 (servicedisken)
biblioteket@hanken.fi
Du kan också chatta med oss via Hanna Opens in new window .

För att få låna behövs ett bibliotekskort Opens in new window , som du får kostnadsfritt genom att gå till Vasa stadsbibliotek Opens in new window  med gilltigt identitetsbevis belagd med foto som körkort, pass etc. Bibliotekskortet är personligt och du ansvarar för det material som lånas på kortet. Alla kunder följer Vasa stadsbiblioteks användningsregler Opens in new window .

Om du har lässvårigheter eller annan läsnedsättning har du möjlighet att använda kursböcker i inläst form.

Externa användare kan nå det licensbelagda materialet via en dator som kräver inloggning. Kontakta Hankens bibliotekspersonal i Vasa för mera information.

Har du frågor eller feedback ska du kontakta Hankens bibliotekspersonal i Vasa:
Susanne Holmlund, Tfn: 050 407 3798, rum 314
Hanna Nordberg, Tfn: 050 572 3548, rum 314
biblioteket@hanken.fi