| 31.05.2022

Hankens medelinsamlingskampanj når 5 miljoner euro

Hankenflaggor mot himmel och solljus
Flera större donationer har nyligen tillfallit Svenska handelshögskolan och i och med detta når Hankens medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken milstolpen 5 miljoner euro.

De större donationerna inkluderar både privatpersoner och stiftelser, däribland 100 000 euro från William Thurings Stiftelse, 120 000 euro från Finlands Ekonomer r.f, 200 000 euro från Mikaela och Janne Larma, samt 400 000 euro från Julius Stjernvalls Donationsfond. Detta innebär att kampanjen når målsättningen på 5 miljoner euro.

- Vi är djupt tacksamma för donationerna och stolta att gå i mål med en månad kvar av kampanjen. Nu siktar vi på att även nå målsättningen på 500 donatorer, det är lika viktigt för Hanken att många är med och visar sitt stöd. En donation till Hanken är en röst för Hankens framtid, säger rektor Karen Spens. 

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022 och har med dessa donationer inkluderade hittills inbringat cirka 5,3 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.