Studieprestationsutdrag och studieintyg

Instruktioner för att ta ut studieprestationsutdrag och studieintyg från Sisu, samt information om elektronisk verifikation.

Hanken har tagit i bruk elektroniskt verifierade utskrifter ur Sisu, dvs. studieprestationsutdrag och studieintyg (närvarointyg). Denna sida innehåller instruktioner för hur du som studerande själv kan ta ut utskrifterna ur Sisu, samt information om vad elektronisk verifikation är.

 

Sidan uppdateras ännu.

För att ta ut ett studieprestationsutdrag, gå till sidan Min profil, och sedan till fliken Prestationer.

Prestationer-studerandesidan sisu

1. Klicka på Skapa studieprestationsutdrag-knappen uppe till höger.

Skapa studieprestationsutdrag

2. Du kan välja om du vill ha alla dina prestationer på utdraget eller enbart studier som avlagts inom vissa studierätter. Det går tyvärr inte att separera mellan kandidat- och magisterstudier eftersom det är samma studierätt. Valet Alla studierätter ger ett studieutdrag med alla dina prestationer som finns i Hankens register.
Genom att välja skilda studierätter bildas separata utskrifter av studierna inom varje studierätt, så att du får en fil per studierätt.

Du kan välja om du också vill att utskriften ska innehålla delprestationer. Som standard skrivs endast de helt genomförda studieavsnitt ut.

3. Välj på vilket språk du vill ha utdraget: svenska eller engelska. Du kan också välja båda språken, då får du separata utdrag enligt språk. Studieavsnitten vid Hanken har inte namn på finska, enbart på svenska och engelska.

4. Klicka på Skapa för att skapa studieutdraget.

5. Det kan ta en stund för utdraget/utdragen att skapas. När utdraget är färdigt får du meddelandet ”PDF-filen är färdig. Ladda ner PDF-filen” i en grön balk upptill på sidan. Genom att klicka på länken i meddelandet kan du öppna eller spara filen.

skapad

Om du valde flera studierätter eller språk skapas en komprimerad fil som innehåller separata PDF-filer för varje val. Filen ska först sparas på datorn och packas upp för att sedan kunna öppnas och skrivas ut. Alternativen för att spara och skriva ut filen varierar beroende på din webbläsare och ditt operativsystem.
I början av prestationsutdraget står dina personuppgifter och aktiva studierätter. På följande sida finns en lista över avlagda examina, helheter och studieavsnitt (och delprestationer om du valde dem). I slutet av prestationsutdraget finns studieprestationernas vitsordsskalor och förklaringar.

 

 

Du kan ladda ner ett elektroniskt bestyrkt studieintyg, det vill säga ett intyg med en elektronisk underskrift, i Sisu under fliken Min profil. Välj "Studierätter" (default då du går in i Sisu) och tryck på "Skapa studieintyg". 

Som studerande kan du beställa ett elektroniskt bestyrkt officiellt studieprestationsutdrag eller studieintyg (närvarointyg) från Sisu. Dessa är pdf-dokument försedda med en elektronisk underskrift som bestyrker dokumentens autenticitet och integritet. Notera att pdf-dokument med elektronisk underskrift är officiella dokument endast i elektronisk form, inte till exempel om man tar en utskrift av dem. Dokumenten kan inte ändras eller manipuleras, för då förstörs den elektroniska underskriften.

Elektroniska underskrifter håller på att ersätta traditionella underskrifter och stämplar i många sammanhang. Elektroniskt bestyrkta dokument borde vara godkända och primära alternativ i sådana situationer där man tidigare krävde pappersdokument med underskrift eller stämpel. Om en mottagare av någon anledning inte ännu godkänner ett dokument med elektronisk underskrift, kan du fortsättningsvis besöka Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa och få ett officiellt dokument i pappersform.