De första stegen som ny studerande

På de här sidorna hittar du de viktigaste stegen som du som ny studerande behöver ta.

1. Ta emot studieplatsen

 • Ta emot din studieplats i MinStudieinfo eller via Studieinfo-länken som du fått till din e-post så snart som möjligt!
 • Om du har problem med att ta emot studieplatsen, kontakta admissions@hanken.fi

OBS! Om du inte tänker ta emot studieplatsen ska du så snabbt som möjligt aktivt tacka nej till studieplatsen i Studieinfo – på så vis möjliggör du att kön rör sig framåt och att någon annan sökande kan antas i tid för att hinna göra de föreberedelser som behövs för att i praktiken kunna inleda studierna på Hanken på hösten.

 

2. Lämna in dina utbildningsdokument (gäller villkorligt antagna)

 • Om ditt antagningsbesked är villkorligt ska du lämna in officiellt eller digitalt bestyrkta kopior på dina utbildningsdokument.
 • Om din antagning är villkorlig endast på grund av studieavgifter (gäller vissa nationaliteter inom kandidat- och magisterstudier på engelska), följ instruktionerna du fått i ditt antagningsbesked.
 • Du kan inte anmäla dig för läsåret före alla villkor för antagningen har uppfyllts.
 • OBS! Packa samtidigt ner dina betyg i ORIGINAL för den examen som du antogs på basis av samt eventuella översättningar av dokumenten till studieorten, eftersom du som villkorligt antagen (eventuellt) ska lämna in dem för verifiering under introduktionsdagarna om din examen inte har verifierats via en digital verifieringstjänst (OmaOpintopolku, Ladok, Digitary, Parchement exchange osv.).

 

3. Läsårsanmälan

 • Via Oili-blanketten i Min Studieinfo-tjänsten eller genom att använda Studieinfo-länken som du fick med ditt erbjudande om studieplats anmäler du dig som närvarande för läsåret 2024–2025 och betalar studentkårsavgiften senast den 31.7.2024. Först när du uppfyllt möjliga villkor för din antagning kan du registera dig.
 • Då du är närvaroanmäld ska du studera på heltid eftersom din studietid är begränsad.
 • Det är obligatoriskt att vara närvaroanmäld det första studieåret – endast om du har en lagstadgad orsak får du frånvaroanmäla dig.
 • Om du inte kan anmäla dig på det sätt som beskrivs ovan, kontakta admissions@hanken.fi.
Kandidatstuderande med studier på svenska
 • I samband med din läsårsanmälan i Oili-blanketten väljer du ett andra främmande språk för det första läsåret. Bekanta dig noggrant med språkvalsinformationen innan du gör ditt val.

 

4. Ansök om uppehållstillstånd och läs informationen för internationella

 • Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz ska du ansöka om uppehållstillstånd så snart som möjligt efter att du har fått ditt antagningsbesked – behandlingstiderna är långa i synnerhet under sommaren.
 • ALLA utländska studerande ska även bekanta sig med informationen för internationellat.ex. så att de i tid kan boka tider för besök hos vissa myndigheter.

 

5. Goin' to Hanken appen

Vem annan ska börja studera på Hanken i år? Lär känna dina medstuderande redan nu! Goin' to Hanken är en sluten platform for nya och nuvarande studerande på Hanken och en fin möjlighet för dig att integrera dig på Hanken och träffa andra med samma intressen som du. Genom att gå med i Goin' to Hanken lär du dig mer om Hanken och får vänner redan före Orientation Days! Registera dig hos Goin' to Hanken, ladda ner appen och börja chatta med andra studerande. Du hittar registeringslänken till Goin' i ditt antagningsbrev. 

 

6. Ansök om bostad

Ska du flytta till Helsingfors eller Vasa för att inleda dina studier och behöver en bostad? Läs mer om ansökan om bostad

 

7. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

Förfallodagen för hälsovårdsavgiften bestäms på basis av när du anmäler dig som närvarande.

 • För höstterminen är förfallodagen 15.11, om du närvaroanmäler dig senast 30.9. 
 • För vårterminen är förfallodagen 15.3, om du närvaroanmäler dig senast 31.1.

Notera att tidtabellen kan ändra, så kontrollera även tidsfristerna på FPA:s egen webbplats.

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Norra Irland ansvarar för din sociala trygghet behöver du inte betala hälsovårdsavgiften. Du kan ändå anlita SHVS tjänster. Läs på fpa.fi hur du ska göra om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Norra Irland.

Gäller ej doktorander

 

8. Hanken användar-ID

 • När du är närvaroanmäld kan du lösa ut ditt Hanken användar-ID, vilket du behöver för att använda alla digitala tjänster och studieverktyg på Hanken.
 • Notera att du inte kan lösa ut ditt användar-ID innan dina uppgifter har överförts från Studieinfo till Hankens studieregister Sisu och din studierätt inletts, alltså 1.8.
 • För studerande med skyldighet att betala studieavgifter (studier på engelska) tar det längre, eftersom deras uppgifter manuellt måste godkännas vid överföringen till Sisu.
 • Om du inte kan lösa ut ditt Hanken användar-ID via Hanken SelfService-portalen, kan du lösa ut dem enligt följande. Kom ihåg att ta med dig officiellt pass/ EU ID-kort!

  STUDERANDE I HELSINGFORS

  • Fredag 23.8.2024 kl. 9:00-15:00 från Datacentralen i Vasa
  • Måndag 26.8.2024 kl. 9.00-15:00 från Datacentralen i Vasa
  • vid en annan tidpunkt under introduktionsdagarna
    
  • Fredag 23.8.2024 kl. 9:30-12:00 från Studentservice (1. våningen)
  • Måndag 26.8.2024 kl. 11:20-13:00 från Studentservice (1. våningen)
  • vid en annan tidpunkt under introduktionsdagarna
    

  STUDERANDE I VASA

 • Om inget av dessa alternativ är möjliga för dig, vänligen kontakta Hanken IT-tjänster på help@hanken.fi.

 

9. Studieintyg

 • Behöver du ett studientyg över att du är inskriven för studier på Hanken till någon myndighet? Du kan själv ladda ner ett officiellt intyg via Studieverktyget Sisu när du har närvaroanmält dig och löst ut Hanken användar-ID.
 • Om du inte ännu har kunnat närvaroanmäla dig, men ändå akut behöver ett intyg, kontakta admissions@hanken.fi.

 

10. Det digitala studiekortet Frank

Gäller ej doktorander

 

11. Uppdatera kontaktuppgifterna

När du har närvaroanmält dig och löst ut dina Hanken-användarrättigheter ska du kontrollera att dina kontaktuppifter är korrekta i Studieverktyget Sisu

Studerande som ansökt utan finsk personbeteckning
 • När du som utlänning fått din finska personbeteckning efter registering hos finska Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata eller Migrationsverket (läs mera på sidorna för internationella studerande) ska du besöka StudentService på Hanken i Helsingfors eller Studiebyrån i Vasa för att uppvisa dokumentationen där personbeteckningen framgår, så att den kan registeras i studieregistret. Det är obligatoriskt enligt lag att alla studerande har en personbeteckning registerad i studieregistret.

 

12. Flyttanmälan 

 • Om du bor i Finland eller är finländare som bor utomlands och flyttar till Helsingfors eller Vasa för att inleda studierna ska du göra flyttanmälan till Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata för att uppdatera din adress både i befolkningsregistret och hos posten. 
 • Om du flyttar till Finland som utlänning registeras din nya adress i samband med att du gör din registering som utlänning hos Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata.

 

13. Delta i introduktionsdagarna för nya studerande!

 • Studierna inleds med introduktionsdagar på respektive studieort för samtliga grupper av nya studerande – reservera samtliga listade dagar för att delta.
 • OBS! Om din antagning var villkorlig ska du komma ihåg att ta med dig dina betyg i ORIGINAL för den examen du antogs på basis av och eventuella översättningar av dokumenten till studieorten om du levererade papperskopior av dina betyg för att uppfylla kraven för antagning. Om dina betyg verifierades via en elektronisk verifieringstjänst (OmaOpintopolku, Ladok, IBIS, Digitary, Parchment Exchange osv.) behöver du inte ta med dina betyg i original. Alla studerande som ska ta med sina betyg blir informerade om detta i augusti.
 • Under introduktionsdagarna behöver du ta med dig en egen dator och den behövs även senare för studierna. Läs här om regler för datoranvändning vid Hanken.