Kontaktuppgifter

Personal och doktorander vid enheten för nationalekonomi
Professor

Nationalekonomi (Helsingfors)

Professor

Nationalekonomi (Helsingfors)

Lecturer

Nationalekonomi (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Helsinki GSE (Helsingfors)

Professor

Nationalekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Postdoctoral Researcher

Nationalekonomi (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Doctoral Researcher

Helsinki GSE (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Doctoral Researcher

Helsinki GSE (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)

Nationalekonomi (Helsingfors)