Hitta i biblioteket (Helsingfors)

Biblioteket lokal Grupprum
Biblioteket är öppet för alla som behöver information inom ekonomi.

Karta över bibliotekslokalen och samlingarna

Bibliotekskarta över Helsingfors bibliotek 2023
Venture Studio hyllor 2023

Bibliotekets undervisnings- och grupprum

Bibliotekets rum för undervisning och handledning finns i anslutning till servicedisken. Rummet rymmer små grupper på maximalt 6-7 personer. Det är möblerat med små bord som flexibelt kan flyttas om enligt behov. I rummet finns en storskärm som kan kopplas med VGA-kabel till datorn för att dela datorskärm. Som studerande kopplar du in dig på Hopenet eller Eduroam för att få nätkontakt.

Då rummet inte är bokat för handledning kan det användas som ett grupprum av studerande. Rummet är tillgängligt de tider som bibliotekets serviceområde är öppet.

I samband med undervisning och handledning finns det tillgång till tre bärbara datorer. Men beroende på gruppernas storlek kan det tidvis finnas behov av att deltagarna har med en egen dator eller surfplatta. Därför kan det hända att du i samband med anmälan till en kurs blir tillfrågad om du kan ta med en egen dator.

De bärbara datorerna lånas också ut för grupparbeten. Kontakta personalen om du vill låna en bärbar dator!

Klassifikationssystem (Universal Decimal Classification)

LÄSESALEN

0 Allmänt
004 Databehandling. Informationsbehandling
01 Bibliografier
02 Biblioteksväsen
03/05 Uppslagsverk. Årsböcker
06 Sammanslutningar
(Företagshistoriker -> SF1, SF2)
07 Tidningsväsen
08 Festskrifter

1 Filosofi
159.9 Psykologi

3 Samhällsvetenskaper
303 Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
304 Socialpolitik
308 Samhällsbeskrivning. Sociografi
31 Statistik
316 Sociologi
32 Politik
327 Internationella relationer
329 Politiska partier
330Ekonomisk teori
330.3 Ekonomisk tillväxt
330.4 Ekonometri
330.5 Nationalräkenskaper. BNP. Konsumtion
330.8 Ekonomiska doktriner
331 Arbete
331.5 Arbetsmarknad
332 Bostadsmarknad. Fastigheter
334 Näringslivets organisationsformer

VENTURE STUDIO

336 Finanser
336.2 Skatter
336.5/.6 Statsutgifter
336.7 Bankväsen
336.74 Penningmarknad. Valutor
336.76 Börsväsen. Kapitalmarknad. Värdepapper
336.77/.78 Kreditväsen
338 Näringsliv. Ekonomiskt läge
338(091) Ekonomisk historia
338.2 Ekonomisk politik
338.3 Produktion
338.4 Produktion av varor och tjänster. Turism
338.5 Priser. Prisbildning. Kostnader
339Handel
339.5 Utrikeshandel
339.7 Internationella finanser. Valutamarknad
339.9 Internationella ekonomiska relationer. Integration
34 Rätt
341 Internationell rätt
342 Offentlig rätt
343 Straffrätt
346 Marknadsrätt
347 Civilrätt
347.4/.5 Avtalsrätt
347.6 Familjerätt. Arvsrätt
347.7 Handelsrätt
347.72 Bolagsrätt
347.73/.76 Avtalsrätt, näringsliv. Konkurser
347.77/.85 Immaterialrätt. Patent. Upphovsrätt. Lufträtt. Sjörätt
347.9 Processrätt. Domstolar
349 Arbetsrätt
35 Offentlig förvaltning
351.7 Skatterätt. Offentliga finanser. Bostadslagstiftning
351.8/.9 Ekonomisk lagstiftning
352/354 Förvaltningens organisation
36 Socialvård. Försäkring
366 Konsumtion. Konsumentpolitik
37 Undervisning
378 Universitet och högskolor
39 Etnologi

5 Naturvetenskap
51 Matematik. Matematisk statistik

6 Tillämpade vetenskaper
62 Teknik
63 Skogsbruk. Lantbruk. Fiske
64 Hotell. Restauranger. Sjukhus
65 Företagsekonomi
65.01 Företagsledning
65.012 Företagsledning, metoder
65.012.4 Ledarskap
65.014/.018 Företagshierarki. Företagstillväxt
65.02/.08 Affärsöverenskommelser. Konsulter
651 Kontorsorganisation
654/655 Telekommunikation. Grafisk industri
656 Transporter. Postväsen
657 Redovisning
657.2 Bokföring
657.3 Budgetering. Bokslut. Balanser
657.4 Kostnadsberäkning
657.6 Revision
657.9 Värdering av företag
658 Företagsformer. Finansiering
658.2 Företagsanläggningar. Produktionsmedel
658.3 Personalfrågor
658.5 Tillverkningsorganisation. Kvalitetskontroll
658.6 Produkter. Tjänster
658.7 Inköp. Lager
658.8 Marknadsföring. Försäljning. Konsumenter
659 Reklam. Kommunikation. PR
66/68 Industri. Hantverk
69 Husbyggnad

7 Konst. Arkitektur
71 Samhällsplanering

80 Språkvetenskap
802 Engelska språket
803 Germanska språk
804/808 Övriga språk
809 Finsk-ugriska språk
82 Litteraturvetenskap. Skrivande
82/89 Skönlitteratur

91 Geografi
913/919 Regionalgeografi
929 Biografier
93/99 Historia
948.0 Finlands historia

REFERENSLITTERATUR

LÄSESALEN

03 Uppslagsverk
058 Årsböcker

3 Samhällsvetenskaper
31 Statistik
336 Finanser
338 Näringsliv
339 Handel

34 Juridik
35 Offentlig Förvaltning
37 Undervisning

9 Geografi. Historia. Kartor
929 Matriklar

VENTURE STUDIO

5/6 Matematik. Tillämpade Vetenskaper

65 Företagsledning
657 Redovisning
658 Företagsekonomi. Marknadsföring

80 Språk. Lexikon
802 Engelska
803 Svenska. Danska. Norska. Tyska
804 Franska. Italienska. Latin. Spanska
808 Ryska
809 Finska

LÅSTA MAGASINET (fråga personalen)

SF1 Företagshistoriker. Finland
SF2 Företagshistoriker. Utländska