| 05.12.2017

Hanken får 13,8 miljoner euro i statlig medfinansiering

Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades för snart sex månader sedan. Nu står det klart att Hanken är den fjärde största mottagaren av statens medfinansiering med ett belopp på 13 755 670 euro.

Det betyder att Hanken utökar sitt grundkapital med 25,6 miljoner euro. Den totala medfinansieringen som utbetalas av staten är 150 miljoner euro. Sammanlagt samlade samtliga 14 universitet in 128,9 miljoner euro under den utsatta kampanjperioden, första november 2014 till sista juni i år. Det innebär att statens matchning landar på en dryg euro för varje donerad euro.

-Vi är mycket nöjda med resultatet av medelinsamlingskampanjen och oerhört tacksamma för det fina stöd Hanken fått av sina alumner, samarbetspartners och vänner. Med ett utökat grundkapital kan vi fortsätta förbättra och utveckla Hanken till en världsledande handelshögskola, säger rektor Karen Spens.

Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS fick stöd av 944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. De insamlade medlen riktas till högskolans grundkapital ur vilket endast avkastningen används. Målet med kampanjen var att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
E-post: camilla.wardi@hanken.fi
Tfn: 040-560 59 64