Franska som biämne

Frankrike hamn
På denna sida kan du läsa mera om möjligheten att läsa Fransk affärskommunikation som biämne på Hanken.

 

Studera franska som biämne!

Välkommen att studera Fransk affärskommunikation som biämne! Det är alltså möjligt att läsa franska som biämne på Hanken inom din examen. Biämnet i franska heter "Biämne i Fransk affärskommunikation".

Biämne i franska är uppbyggt av kurser som fokuserar på affärskommunikation. Men även kulturella och yrkesmässiga ämnen diskuteras för en bättre förståelse av den franska kulturen såväl i vardagen som i affärslivet. För biämnet krävs 25 SP bland kurser som erbjuds vid Hanken och vissa kurser som erbjuds vid Aalto-universitetet på de högre nivåerna. Dessa kurser kan också tas separat utan att behöva bilda en biämneshelhet. Flera kurspooler är möjliga beroende på din CEFR-målnivå: B1, B2 eller C1. 

 

Biämnesstudier i Fransk affärskommunikation

För examensstuderande vid Hanken

Biämnet i Fransk affärskommunikation är öppet både för studerande från Helsingfors och från Vasa campus.

kandidatnivå måste Hanken studerande välja kurser bland de kurser som erbjuds av Hanken och Aalto-universitetets franska avdelningar. På magisternivå kan franska kurser som redan ingår i din kandidatexamen läggas till i kurspoolen.

 

För externa målgrupper

Alla kurser i franska på Hanken är öppna för studerande med JOO-avtal och studerande från öppna universitetet. Studerande från andra universitet än Hanken kan ansöka om rätt att avlägga enskilda kurser via detta elektroniska formulär.

 

Kursutbud för Fransk affärskommunikation som biämne

Nedan hittar du information om de kurser som erbjuds ifall du väljer Fransk affärskommunikation som biämne. Observera att vissa kurser kanske inte är öppna ett visst år, vilket beror på universitetens regler för registrering (om antalet deltagare är för lågt).

 

Kurser som erbjuds på Hanken:

5213-A Franska I A - Travailler en français en entreprise 1 A (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR A.1.1 – Hybrid kurs – Rektorsbelönad – Topputvärderad

5213-A-2 Franska I A 2 - Travailler en français en entreprise  1 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.1.1 – Rektorsbelönad – Topputvärderad

5213-B Franska I B - Travailler en français en entreprise 1 B (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR A.1.2 – Hybrid kurs – Topputvärderad

5213-B-2 Franska I B 2 - Travailler en français en entreprise 1 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.1.2 – Topputvärderad

5214-A Franska II A - Travailler en français en entreprise 2 A (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR A.2.1 – Hybrid kurs – Topputvärderad

5214-A-2 Franska II A 2 - Travailler en français en entreprise 2 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.2.1 – Rektorsbelönad – Topputvärderad

5214-B Franska II B - Travailler en français en entreprise 2 B (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – Hybrid kurs – CEFR A.2.2

5214-B-2 Franska II B 2 - Travailler en français en entreprise 2 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.2.2 – Topputvärderad

5215-A Franska III A - Travailler en français en entreprise 3 A (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – Hybrid kurs – CEFR B.1.1

5215-A-2 Franska III A 2 - Travailler en français en entreprise 3 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR B.1.1 – Rektorsbelönad

5215-B Franska III B - Travailler en français en entreprise 3 B  (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR B.1.1 – Hybrid kurs – Topputvärderad

5215-B-2 Franska III B 2 - Travailler en français en entreprise 3 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR B.1.1 – Topputvärderad

5226 Franska IV A 2 - Travailler en français en entreprise – 4 A 2 Självstudiemodul  (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR B.1.2 – Ny modul

5225 Each one teach one - Franska (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR alla nivåer

 

 

Kurser som erbjuds på Aalto-universitetet:

4360 Français 6 (3 SP) – Blandad kurs – CEFR B1

4361 - Online « Grammaire française » (3 SP) - Online-kurs – CEFR B1

4371 Français 7a Travailler ensemble (3 SP) – Blandad kurs – CEFR B2

4372 Français 7b Communication professionnelle avancée (3 SP) – Blandad kurs – CEFR B2

4380 Projet francophone (3 SP) – Kurs om att bygga ett projekt – CEFR C1

 

 

Biämneshelheter

Beroende på din startnivå kan din kurspool inom biämnet naturligtvis skräddarsys! Kontrollera med den lärare som ansvarar för ämnet vilka kurser du kan läsa med hänsyn till din ingångsnivå, ditt mål och de föreslagna kursernas tillgänglighet.

 

Kontaktpersoner

För vidare information, vänligen kontakta ämneskoordinator i franska, Gauthier Duché.

 

Gauthier Duché – Lektor, ämneskoordinator i franska