Nyheter

Hankens flaggor vajar i vinden mot en blå himmel med lite moln.
|
25.08.2024
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2024.
Hankenstudenter på sommargård
|
28.06.2024
Universiteten utvecklar gemensamma verksamhetsmodeller för att stärka forskarutbildningens kvalitet och genomslagskraft. Syftet med de rekommendationer som nu publiceras är att öka forskarutbildningens attraktivitet och ge flera flexibla vägar till utbildning, stärka arbetslivsrelevansen och sysselsättningsmöjligheterna samt påskynda utexamineringen.
Sinh Thoi Mai disputerar
|
24.06.2024
Osäkerheten kring penningpolitiken påverkar företagsverksamheten negativt, till exempel genom färre investeringar. Men företag kan minska den negativa påverkan genom att proaktivt bli mer transparenta, förbättra informationsmiljön och använda sig av olika riskhanteringssätt.
Bild av ett människorhuvud, datakod reflekteras mot huvudet.
|
18.06.2024
Hypen kring AI har varit stor sen viktiga framsteg gjordes inom maskininlärning, enorma datamängder blev tillgängliga och datorernas beräkningskapacitet ökade snabbt. I sitt blogginlägg utforskar professor Frank den Hond frågan: Vad förlorar vi människor när vi låter AI bestämma?