Svenska handelshögskolan är en ledande högskola med 110 års erfarenhet av forskning och utbildning inom ekonomi. Hanken har de tre mest ansedda internationella ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA, vilket endast en procent av världens handelshögskolor har uppnått.

Nyheter
test
|
31.03.2023
Universitetens mål är att göra betygsantagningen tydligare och säkerställa att gymnasiets ämnesval inte i onödan begränsar möjligheterna att söka sig till olika branscher. På så sätt vill man minska trycket på gymnasieeleverna. Cirka hälften av de nya universitetsstuderandena väljs genom betygsantagningen.
Hankens ytterdörr
|
30.03.2023
I år har Hankens kandidatutbildning i Vasa lockat rekordmånga. I gemensam ansökan våren 2023 har det kommit in hela 739 ansökningar till Hanken i Vasa.
Lisa Ellram besöker Hanken som Fulbrightforskare
|
20.03.2023
Professor Lisa Ellram forskar vid Hanken under våren 2023 som Fulbright Distinguished Professor.
flaggorna.jpg
|
20.03.2023
I början av året trädde en ny finansieringslag i kraft som fastställer finansieringen av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet för perioden 2024–2030. Verkställandet av lagen innebär i praktiken att staten från och med år 2024 och fram till år 2030 årligen budgeterar cirka 260 miljoner euro mer för FoUI-verksamheten än året innan.