Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande högskola med 110 års erfarenhet av forskning och utbildning inom ekonomi. Hanken har de tre mest ansedda internationella ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA, vilket endast en procent av världens handelshögskolor har uppnått. Vi är också stolta över att erbjuda en av de mest internationella utbildningarna i landet.

Nyheter
Pernilla Gripenberg
|
25.10.2021
Rekommendationen om distansarbete har upphört och många arbetsplatser har övergått till en ny vardag där distans- och kontorsarbete kombineras. Olika hybridmodeller kommer att kräva mer planering av både ledare och de anställda och i vissa fall också ny rumsplanering.
Disputation doktorsavhandling
|
25.10.2021
Det finns flera exempel på inflytelserika företagsledare som fått kritik för en hög nivå av arbetsskador, däribland Teslas vd Elon Musk och Amazons tidigare vd Jeff Bezos. En ny studie undersöker om ett ökat inflytande hos företagsledare verkligen leder till fler arbetsskador.
Niklas Bruuns nya bok Intellectual Property and Employment Law
|
19.10.2021
Emeritus professor Niklas Bruun har redigerat en ny bok som utreder arbetsgivares respektive arbetstagares rätt till prestationer som åtnjuter immaterialrättsskydd som till exempel patentskyddade uppfinningar, upphovsrättsligt skyddade verk eller nyskapade mönster.
Ari Hyytinen
|
18.10.2021
De nordiska länderna har gjort det lättare för kvinnor att kombinera arbete och familj genom att skapa ett föräldraledighetssystem som bidragit till högt deltagande i arbetslivet bland kvinnor och lägre kostnader i form av förlorad inkomst. Föräldraledighet kan ändå samtidigt ha negativa konsekvenser för kvinnors karriärer inom yrken där kunskapen går snabbt framåt.