Svenska handelshögskolan är en ledande högskola med 110 års erfarenhet av forskning och utbildning inom ekonomi. Hanken har de tre mest ansedda internationella ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA, vilket endast en procent av världens handelshögskolor har uppnått.

Nyheter
Lisa Ellram besöker Hanken som Fulbrightforskare
|
20.03.2023
Professor Lisa Ellram forskar vid Hanken under våren 2023 som Fulbright Distinguished Professor.
flaggorna.jpg
|
20.03.2023
I början av året trädde en ny finansieringslag i kraft som fastställer finansieringen av statens forsknings- och utvecklingsverksamhet för perioden 2024–2030. Verkställandet av lagen innebär i praktiken att staten från och med år 2024 och fram till år 2030 årligen budgeterar cirka 260 miljoner euro mer för FoUI-verksamheten än året innan.
Festsalen inför inskriptionen
|
16.03.2023
Den 14 mars 2023 arrangerade Svenska handelshögskolan en installationsceremoni för tre nya professorer, Martin Fougère (företagsledning och organisation), Johanna Gummerus (marknadsföring) och Jennie Sumelius (företagsledning och organisation).
Decorative image
|
13.03.2023
Hanken har lanserat en ny MOOC (Massive Open Online Course) som behandlar olika aspekter av att hantera globala pandemier. Under kursen kan du lära dig om COVID-data och modeller, krishantering under pandemier, medicinska försörjningskedjor samt hur felaktig information på sociala media kan bekämpas.