Nyheter
Studenter i Vasa
|
01.02.2023
Enligt en färsk undersökning har välmåendet bland studenterna ökat markant under höstterminen i takt med att Hanken har kunnat öppna upp för normal verksamhet igen. Ändå finns det studenter, speciellt på kandidatnivå, som känner sig både ensamma och önskar stöd med studierna.
Disputation doktorsavhandling
|
24.01.2023
Sociala medier har blivit en central del av dagens sociala liv, eftersom de skapar ett forum där människor kan interagera med varandra och med teknologier, såsom algoritmer, oberoende av fysiska avstånd och andra gränser. I dagens arbets- och organisationssammanhang är det vanligt att användningen av sociala medier suddar ut många invanda gränser.
Fartyg som kör med full frakt fotat uppifrån
|
17.01.2023
Svenska handelshögskolan (Hanken) har beviljats 377 000 euro i EU-finansiering för ett projekt gällande godstransportnätverkens hållbarhet i Europa.
– Våra transportnät har aldrig varit så känsliga för störningar som de är i dag. Vi vill göra nätverken mer resilienta för framtiden, säger forskardoktor Sarah Schiffling på Hankens Humlog-institut.
Jul cropped
|
22.12.2022
Frågan belyser problemen kring vår kommersialiserade jul. På CERS-bloggen diskuterar docent Pia Polsa vår konsumtionskultur kring våra jultraditioner och hur hon har skapat en ny identitet för sin familj genom att implementera ett antikonsumtionstankesätt