Enheten för externa relationer och kommunikation

Enheten erbjuder stöd för service riktat till hela högskolan.

Till enheten för externa relationer och kommunikation hör marknadsföring och kommunikation samt näringslivsrelationer och samverkan.

Enheten är indelad i två avdelningar:

Enhetens direktör

Eva Adlercreutz-Carrero

Direktör för enheten för externa relationer och kommunikation
eva.carrero@hanken.fi
+358 50 479 8852