Jobb: platsannonser och råd

Var vill jag jobba?

Då du kommit fram till vad du vill jobba med har du redan kommit långt i din karriärplanering.

Nu gäller det för dig att se till att du hittar jobb som motsvarar dina karriärmål, skriva en bra arbetsansökan, göra ett gott intryck på arbetsintervju och sedan, slutligen, underteckna avtalet för ditt nya jobb.

För att du ska vara framgångsrik i ditt jobbsökande stöder Karriärtjänster dig genom ett brett utbud av evenemang Opens in new window och information. Förutom detta har du tillgång till en mängd olika nyttiga platformer där du kan hitta platsannonser, jobba på din CV eller ansökan, eller t.ex. titta på nyttiga webinarier om hur man diskuterar lönen. Kolla länkarna nedan! 

Att söka jobb är att marknadsföra sig, att presentera sitt kunnande och sin personlighet för arbetsgivaren. Ingen annan än du själv kan ge rätt bild av dig och därför är det viktigt att du hittar fokus i ditt jobbsökande.

Förutom att Karriärtjänster organiserar karriärseminarier, nätverksevent och CV Check-In-tillfällen, tillhandahåller vi även en hel del jobbsökartips som du kan läsa direkt här på Karriärtjänster webbsida.

 1. Var hittar jag lediga jobb?
 2. Hur skriver jag en bra ansökan och CV?
 3. Hur briljerar jag på anställningsintervjun?
 4. Lämplighetstest och -analyser
 5. Att skriva arbetsavtal: rättigheter och lön

JobTeaser är Hankens huvudsakliga portal för arbetsplatsannonsering.

Förutom arbetsplatser, kan du hitta Hankens egna evenemang, våra partners evenemang och evenemang av JobTeasers internationella partners på plattformen. Dessutom kan du se JobTeasers alla internationella partners arbetsplatsannonser.

Innan du loggar in för första gången läs gärna igenom instruktionerna nedan:

 1. Logga in på portalen med dina Hanken lösen som ligger bakom säker Haka-inloggning. Om du är alumn eller ska strax utexamineras, se instruktioner via denna länk: https://view.genial.ly/5ffdbfbbe5647b0d4048d03a/presentation-hanken-alumnilog-in Opens in new window
 2. Välj kursen, dvs. ditt huvudämne. Detta kommer inte att påverka vilka arbetsannonser du ser. Beroende på detta val kan annat innehåll riktas just åt dig.
 3. Du kan ladda upp din CV i din profil, och då är det lätt att skicka den om du söker ett jobb i portalen. Alternativt kan du bifoga en ny CV då du söker ett jobb. 
 4. På följande sida kommer du åt att markera hurdana arbetsplatser du är intresserad av. Dessa val kommer att inverka på vilka arbetsplatsannonser du kommer att se. Du kan ändra på dessa val senare och du kan alltid också bläddra i alla arbetsplatsannonser.

Du kommer åt att logga på portalen här. Opens in new window  

Tips på hur du hittar just de jobben som intresserar dig? Kolla JobTeasers instruktionsvideo här.  Opens in new window

Hankens dataskyddspolicy Opens in new window

Som EQUIS ackrediterad handelshögskola, har Hanken och Hankens studenter unik tillgång till EFMD nätverket och dess möjligheter.

Som student har du tillgång till HighereEd portalen där du kan hitta praktikplatser, Trainee-platser eller arbetsplatser runtom världen som är relevanta för dig. Det brukar finnas kring 1000 praktikplatser i portalen, så du har mycket att välja mellan.
 

Det första steget

För att du skall hitta potentialen i dig själv finns det fyra test på portalen som du kan börja med att prova på genom att klicka på fliken My Tests. Teman på testen är:

 • Numerical Reasoning 
 • Deductive-logical thinking
 • Inductive-logical reasoning

Då du gjort alla fyra testen, får du en professionell bedömning på dina resultat. Du kanske lär dig lite mer om dig själv och vad du vill ha av din karriär.

Du kommer åt portalen här.

Hanken är medlem i Business Graduates Association (BGA) Network.

En av medlemsförmånerna är att alla våra studenter har tillgång till deras exklusiva karriärportal där du kan bl.a. ta del av intressanta webinaren, bygga upp din CV och ta del av intressanta inlärningsevenemang online. 

Career Development Center är fylld med olika verktyg som kan hjälpa dig mot din drömkarriär:

 • CV-builder
 • Arbetsannonser
 • Tillgång till Employer database 
 • Experters karriärråd, video och audio träning, tutorialer och nyheter angående dina intresseområden
 • Career assessments och aptitude tests
 • Professional skills e-learning – t.ex. utveckling av s.k. soft skills
 • Careers newsroom
 • Industrirapporter
 • Cover Letter builder
 • Intervjusimulator

Du kommer åt att göra en profil med din Hanken e-post här Opens in new window

BGA

 

Det finns många fördelar med att skriva en avhandling i samarbete med en arbetsgivare:

 • du får värdefulla kontakter till arbetslivet, du utökar dina arbetsmeriter och får samtidigt dina studier slutförda
 • du får ersättning för utfört arbete, minimikravet är ersättning för nödvändiga utgifter
 • du får lösa ett riktigt problem, delta i att planera och utveckla verkliga åtgärder, tjänster eller produkter i en organisation
 • du får handledning från många håll, vilket underlättar din situation ifall du drabbas av "graduångest"
 • du får möjlighet att marknadsföra din kunskap utanför universitetsvärlden

Du får information om graduuppdrag t.ex. på nätet, via din gradugrupp/institution och via Karriärtjänsters job board. Effektivaste sättet att få ett graduämne är dock att själv kontakta potentiella arbetsgivare.

Oberoende av om du ser en graduannons på nätet eller själv kontaktar arbetsgivare så gäller följande tips om hur du skall gå tillväga:

 • förbered dig väl. Ju bättre du är förberedd desto mer övertygande bild ger du av ditt kunnande
 • att skriva en gradu är ett jobb, så förhåll dig till det hela på samma sätt som om du skulle söka jobb
 • ta reda på bakgrundsfakta om arbetsgivaren som erbjuder ett graduämne. På det viset kan du komma med intressanta lösningar och vinklingar på graduämnet vilket säkert inger ett positivt intryck inför arbetsgivaren
 • redogör för arbetsgivaren varför du är intresserad av att göra din gradu för just dem och vilken nytta arbetsgivaren skulle ha av att du gör uppdraget för dem. Var öppen och flexibel till eventuella förslag om ändringar
 • nämn ifall du vill få ersättning för ditt arbete eller för eventuella utgifter. Läs nedan mer om ersättningar och ta i förväg reda på hur din institution/fakultet förhåller sig till saken
 • lova inte arbetsgivaren något innan du kollat med din handledare att ditt forskningsämne och -plan kan godkännas som avhandling
 • förbered dig väl även då du kontaktar din institution Kom ihåg att hålla avtalad tidtabell. Gör överlag ett så gott arbete som möjligt. Graduuppdraget kan i bästa fall leda till fastare anställning i ett senare skede

Ersättningar

Graduskribenten kan få ersättning för utfört arbete som antingen lön, som en engångs ersättning eller ersättning för utgifter. Nedan kort några goda råd och principer som Karriärtjänster rekommenderar att du och din uppdragsgivare följer:

Arbetsförhållande och engångsersättning

 • Karriärtjänster rekommenderar arbetsförhållande som en ersättningspraxis för graduuppdrag
 • uppdragsgivaren och studenten ingår ett arbetsavtal
 • det är fråga om ett normalt arbetsförhållande och bl.a. beskattningen är den samma som för vanligt lönearbete
 • det är också vanligt med s.k. engångsersättningar

Ersättning för utgifter

 • graduskribenten presenterar en kostnadskalkyl för utgifterna som godkänns av uppdragsgivaren
 • graduskribenten får ersättning för materialkostnader, t.ex. postavgifter eller resekostnader, i samband med enkäter eller intervjuer
 • arbetsgivaren kan även erbjuda möjlighet till postning, kopiering och telefon på arbetsplatsen
 • graduskribenten uppvisar kvitton i samband med redovisning och fakturering av kostnader

Pro gradu-arvoden

Håll koll på löne- och arvodesrekommendationerna genom att besöka Finlands Ekonomers lönesida Opens in new window !