Hur väljs studerande till magisterutbildningen?

På den här sidan finns detaljinfo om hur antagningen av nya studerande till magisterutbildning på svenska går till.

Den ämnesmässiga behörigheten och rangordningen av behöriga sökande baserar sig på handlingarna inlämnade vid ansökningstidens utgång.

Alla behöriga sökandes handlingar bedöms av huvudämnets representanter enligt följande:

  • Tidigare studier: innehållet, omfattningen av och framgången i studierna i den blivande utbildningen eller för inriktningen relevanta ämnen, i ekonomiska vetenskaper samt i de tidigare studierna överlag (75%)
  • Studiemotivationen: motiveringsbrev på svenska, intresse för att arbeta inom området och en seriös ansökan (25%)

Alla behöriga sökande rankas enligt dessa kriterier och de bäst rankade antas. 

 

Notera!

Bedömningen av studerande baserar sig på sökandes examensbetyg, studieprestationsutdrag och motivationsbrev på svenska.

Övriga handlingar såsom referenser eller arbetsintyg beaktas inte vid bedömningen av sökande.