Läsårets tidtabell

Undervisningsperiodernas och tentamensveckornas datum för det pågående och följande läsåret.

Läsåret börjar alltid den 1 augusti och slutar 31 juli. Terminerna är indelade i två undervisningsperioder var, höstterminen i period 1 och 2 och vårterminen i undervisningsperiod 3 och 4. En period är oftast sju undervisningsveckor och följs av en tentamensvecka. Under period 4 upptar påsken en vecka och perioden är därför åtta veckor lång. Dessutom finns två sommarterminer före de ordinarie undervisningsperioderna, en i augusti och den andra i maj-juli.

Höstterminen 2019

1-30.8.2019 Sommarundervisningsperiod 1
v. 35 (26-30.8.2019) Introduktionsdagar
2.9–18.10.2019 Undervisningsperiod 1
2.9.2019 Inskription i Vasa kl. 13.00
3.9.2019 Inskription i Helsingfors kl. 13.00
19 & 21–26.10.2019 Tentamensvecka för period 1
28.10–13.12.2019 Undervisningsperiod 2
6.12.2019 Undervisningsfritt pga självständighetsdagen
14 & 16–21.12.2019 Tentamensvecka för period 2

Vårterminen 2020

20.1–6.3.2020 Undervisningsperiod 3
7 & 9–14.3.2020 Tentamensvecka för period 3
16.3–8.5.2020 Undervisningsperiod 4
9–15.4.2020 Påsklov
9 & 11-16 & 18-19.5.2020 Tentamensvecka för period 4
20.5-31.7.2020 Sommarundervisningsperiod 2

Höstterminen 2020

1-30.8.2020                               Sommarundervisningsperiod 1
31.8.-16.10.2020                       Undervisningsperiod 1
17 &19-24.10.2020                    Tentamensvecka för period 1
26.10–11.12.2020                      Undervisningsperiod 2
12 & 14–19.12.2020                  Tentamensvecka för period 2

Vårterminen 2021

18.1-5.3.2021                             Undervisningsperiod 3
6. & 8–13.3.2021                        Tentamensvecka för period 3
15.3–7.5.2021                            Undervisningsperiod 4
1-7.4.2021                                  Påsklov  
8. & 10-12. & 14-15. & 17-18.5.2021               Tentamensvecka för period 4
19.5-31.7.2021                            Sommarundervisningsperiod 2