Tillgodoräkning

Information om tillgodoräkning av studier.

Du kan i din examen vid Hanken inkludera och ersätta studier som du avlagt vid andra högskolor i Finland eller utomlands.

Ansökan om tillgodoräkning

Du måste ansöka om att få studier till godo. Det är på ditt ansvar att lämna in all dokumentation som krävs för tillgodoräkning. Notera att det är en ansökan, inte en automatisk rätt att få studier tillgodoräknade!

Du ansöker om tillgodoräkning i Sisu. Du hittar instruktioner här. Läs noggrant igenom principerna för tillgodoräkning före du skickar in din ansökan.

  • Endast studier som kan ingå i examensutbildning vid andra högskolor kan tillgodoräknas
  • Med tillgodoräknade studier kan du ersätta studier som krävs för examen på Hanken
  • Studier som ingår i din behörighetsgivande examen (som du använt för att bli antagen till Hanken) kan du inte få tillgodo i din examen på Hanken
  • Avhandlingar (kandidat-, magister-, licentiat- eller doktorsavhandling) kan inte tillgodoräknas, inte heller praktikprestationer eller kurserna Introduktion till akademiska studier och Individuell studieplan
  • Studier avlagda utomlands tillgodoräknas endast med vitsordet godkänd
  • Studier avlagda för mer än tio år sedan tillgodoräknas i regel inte

Ytterligare principer för tillgodoräkning inom kandidatexamen:

  • I kandidatexamen kan du inkludera högst 90 sp tillgodoräknade studier
  • I kandidatexamen kan du få tillgodo studier som du avlagt vid någon annan yrkeshögskola eller universitet

Ytterligare principer för tillgodoräkning inom magisterexamen:

  • I magisterexamen kan du inkludera högst 60 sp tillgodoräknade studier
  • I magisterexamen kan du få tillgodo universitetsstudier, studier som avlagts inom högre yrkeshögskolestudier eller språkstudier som du avlagt vid någon yrkeshögskola