Datasäkerhetsguider

En samling dokument som hjälper användare att agera datasäkert
 1. Lösenord är personliga. Punkt! Låt aldrig nån annan logga in på ditt konto med ditt lösenord. Hankens IT-personal frågar aldrig efter ditt lösenord. Om nån ger sig ut för att vara polis, IT-stöd eller nån annan auktoritet, och vill veta ditt lösenord så är det med säkerhet en bedragare.
 2. Var uppmärksam på din omgivning när du loggar in. Försöker nån titta över axeln och se vilket lösenord du skriver? Byt lösenord för säkerhets skull om du misstänker att nån sett det.
 3. Hitta på ett system för att komma ihåg längre lösenord, t.ex. genom att plocka nummer och bokstäver ur en mening. 5GriÄrFlÄn2El! låter som rotvälska, men "5 Grisar Är Fler Än 2 Elefanter!", vilket det är en förkortning av, betyder någonting och är alltså mycket lättare att komma ihåg. Eller använd en hel mening som ditt lösen, t.ex. "Klarade ja 1:a tenten?".
 4. Skriv inte upp lösenordet på papper.
 5. Använd inte ditt Hanken-lösenord på andra servrar/tjänster än Hankens (t.ex. internet-tjänster).
 6. För att kunna hantera många lösenord är en lösenordshanterare användbar, t.ex. KeePass 2, http://keepass.info/download.html.
 1. Öppna inte misstänkta bilagor som dyker upp oväntat. Också Office-dokument och PDF-filer kan innehålla skadlig kod (virus). Kontakta help@hanken.fi om du behöver hjälp med att avgöra om nånting är legitimt.
 2. Lär dig att känna igen lösenordsfiske (phishing). Fråga help@hanken.fi om du behöver hjälp med att avgöra om nånting är legitimt.
 3. Försäkra dig om att du skickar till rätt mottagare. Outlook är hjälpsam och föreslår mottagare när man börjar skriva, men det händer ofta att första förslaget är fel.
 4. E-post lämpar sig inte för konfidentiell information, som t.ex. känsliga personuppgifter och lösenord. Se

  skyddsnivaer_i_informationsstyrningsplan_publik_v1.0.pdf Opens in new window

  anvisning för hantering av information på olika skyddsnivåer för mera detaljer. Man kan använda Deltagon för det som man inte kan skicka med vanlig e-post.

 5. Det rekommenderas att man inte använder sin Hanken-post för privat kommunikation. Skapa vid behov ett privat konto på t.ex. gmail.com eller outlook.com.
 6. Om du i misstag får nån annans e-post skicka den tillbaka till avsändaren (eller till den rätta mottagen om du säkert känner till denna och meddela avsändaren). Kom ihåg att du har tystnadsplikt om det meddelande du kanske hunnit se.
 7. Personalen får inte rikta om sin tjänstepost till någon annan adress.
 8. Se till att din tjänstee-post hanteras i enlighet med dina tjänsteåligganden under din frånvaro.
 9. Svara inte på skräppost (spam) och lämna inte ut din e-postadress i onödan.
 10. Skicka inte onödig post (t.ex. julhälsningar) och skicka inte kedjebrev vidare.
 11. När anställningsförhållandet upphör avlägsnas e-postadressen och postlådan. Överför din tjänstepost till arbetsgivarens förfogande och radera eventuella personliga meddelanden.

KT - Datasäkerhet och dataskydd

 

Cert.fi Opens in new window  (Finland, svenska)

Cert.se (Sverige)

Finlex Opens in new window  (uppdaterad lagstiftning, svenska)

Dataombudsmannen (tietosuoja.fi)

Vahti (svenska)