Redovisning av stipendiemedel

Anvisningar gällande redovisning (rapport) över använda stipendiemedel

Användningen av beviljade stipendiemedel skall redovisas i det elektroniska stipendieansökningssystemet före utgången av följande kalendermånad efter avslutad resa eller avslutad finansieringsperiod.

  • Redovisningen görs genom att välja alternativet Skapa redovisning i menyn inne i systemet och fylla i de uppgifter och ladda upp de bilagor som frågas efter. Redovisningen skickas sedan in elektroniskt och behöver INTE lämnas in i pappersform. 
  • I redovisningen för resestipendier för konferenser, kurser, utlandsvistelser mm. skall anges stipendiets nummer, storlek och ändamål samt en kort redogörelse över vad stipendiet använts för inklusive start- och sluttidpunkt för resan. För kurser (gäller också språkkurser) bifogas ett intyg över avlagd kurs.
  • Bifoga även en kostnadsredovisning med kopior på kvitton/verifikat över gjorda betalningar för kostnadsposterna. Kostnader för flyg, boende och kursavgift skall alltid redovisas. Dokument över gjorda bokningar duger inte.
  • Om stipendiebeloppet överstiger kostnaderna skall skillnaden återbetalas till Stiftelsen Svenska Handelshögskolans konto (se kontouppgifterna under rubriken "Rekvisition, utbetalning och återbetalning"). Betalningen skall förses med namn, stipendiets nummer och texten "återbetalning av stipendium". Vänligen nämn i rapporten att du återbetalar en del av stipendiebeloppet.
  • I redovisningen av ett stipendium för heltidsfinansiering av forskning ska anges stipendiets nummer, storlek eller finansieringsperiod samt information om aktiviteter som företagits under finansieringsperioden inklusive de publikationer som producerats.
  • Uppgifterna om forskningsprojekt, publikationer, konferensdeltaganden och utlandsvistelser måste även uppdateras i forskningsdatabasen HARIS. Försummelse av HARIS registrering kan inverka på framtida ansökningar.