Hankens Center för språk och affärskommunikation

students with a globe in hand
På denna sida hittar du information om Hankens Center för språk och affärskommunikation. Språkcentret har hand om språkundervisningen och bedriver forskning. Språkcentret omfattar både Helsingfors och Vasa.

 

Språkcentret 

Välkommen till Språkcentret; Hankens Center för språk och affärskommunikation!

Hanken är känd för sin högklassiga och mångsidiga språkundervisning med tyngdpunkt på interkulturell affärskommunikation. En ekonom från Hanken kan kommunicera professionellt både muntligt och skriftligt i krävande nationella och internationella affärssituationer och har genom studier i flera språk en konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

En viktig del av undervisningen i språk är att förbereda de studerande för utbytesstudier vid ett utländskt universitet.

 

Ledning och styrning

Språkcentret leds av en direktör och en direktion. Direktör för centret är Sofia Stolt och hennes vikarie är Mia Raitaniemi 08/2023-04/2024. Rektor har även utsett en direktion för mandatperioden 2022–2024, ordförande för direktionen är professor Mika Gabrielsson. Övriga medlemmar representeras av personalen vid Språkcentret, av högskolans administrativa personal samt av studerande. Direktören för Språkcentret är direktionens handläggare och som sekreterare fungerar amanuens Veronica Hasselström, som också sköter det administrativa arbetet på enheten. 

 

Studier i språk

Språkcentret erbjuder undervisning i sju språk:

Engelska, finska, franska, ryska, spanska, svenska och tyska.

I kandidatexamen ingår obligatoriska studier i de båda inhemska språken (6 + 6 sp) och i två främmande språk (6 + 6 sp). I magisterexamen krävs därutöver 5 sp i språk. Språk och kommunikation kan även läsas som biämne på både kandidat- och magisternivå eller som enskilda kurser inom ramen för de valfria studierna.

 

Undervisning och forskning

Den undervisande personalen vid Språkcentret har en gedigen pedagogisk utbildning och kurserna i språk och affärskommunikation har goda resultat i kursutvärderingarna. All undervisning i språk och affärskommunikation är forskningsbaserad och det pågår många spännande forskningsprojekt kring språkundervisning.

 

Samarbete inom språk och affärskommunikation

Många språkcenter samarbetar över högskolegränserna och en del språkkurser avlagda vid andra lärosäten kan tillgodoräknas eller inkluderas i ett biämne i språk. 

Du behöver inte vara examensstuderande vid Hanken för att gå språkkurser hos oss, de flesta av våra kurser är öppna för fristående studerande Opens in new window .

 

FINELC – Ett nätverk för språkcentren vid de finländska universiteten.

 

Kieliverkosto – Ett språkutbildningspolitiskt nätverk och ett öppet forum för alla som är intresserade av språk och språkutbildning. Nätverket främjar diskussionen om språkinlärning och språkundervisning, språkets roll i samhället, bedömning av språkkunskaper och språk i arbetslivet.

 

KiVANET – Ett nationellt och digitalt nätverk med kursutbud i främmande språk.

 

Vasa högskolekonsortium – Studerande från Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan, VAMK, Yrkeshögskolan Novia, Helsingfors universitet och Vasa universitet har möjlighet att delta i gemensamma språkkurser.

 

2DIGI2 – Ett nätverk för språklärare där pedagogiken går före tekniken.