Studiecoaching för doktorander

Hanken erbjuder studiecoaching för både studenter och doktorander. Med hjälp av en coach kan du formulera mål, göra en konkret handlingsplan och ta små steg mot ditt mål.

Coaching erbjuder också verktyg för tillväxt, självreflektion och personlig utveckling. Ett coachsamtal kan hjälpa dig att reda ut dina tankar och ibland kan du behöva utmanas för att hitta nya perspektiv eller agera.

Som doktorand kan du dra nytta av coaching genom att:

  • skapa fungerande arbetsrutiner,
  • få emotionellt stöd under motigare perioder av forskarstudierna,
  • hitta sätt att njuta mera av forskningsprocessen,
  • utveckla din tidshantering och ditt självledarskap,
  • hitta individuella strategier för att påskynda forskningsprocessen,
  • öka motivationen och engagemanget för den egna forskningen,
  • hitta sätt att få mera stöd av personer runtomkring dig under forskarstudierna,
  • tydliggöra dina mål för den fortsatta karriären efter doktorsexamen.

Coachingprocessen

Coachingprocessen består i allmänhet av 3 coachsamtal (45 minuter/samtal). Samtalen hålls vanligtvis med två till tre veckors mellanrum. Om du upptäcker att du har nått ditt mål redan efter ett eller två coachsamtal och inte känner behov av flera samtal kan du avsluta coachingprocessen. Vid behov kan antalet coachsamtal utökas.

Coachingssamtalen är konfidentiella och hålls via Teams.

Du kan boka ett coachsamtal via bokningssystemet Opens in new window . Observera att du måste logga in med din Hanken-inloggning för att använda bokningssystemet.

Det är uppehåll i studiecoachingen i juli 2023. Nya tider från och med augusti blir tillgänliga i bokningssystemet i augusti.

Studiecoachen

Alexandra Ohls är certifierad coach - ICF Professional Certified Coach (PCC). Hon har jobbat på Hanken i många år, sedan 2020 som studiecoach. Alexandra har lång erfarenhet av att coacha studenter och doktorander och är därför väl insatt i de utmaningar och krav som doktorander ställs inför.

Kontaktinformation:
E-post: alexandra.ohls(at)hanken.fi