Allmän information

Allmän information för examenshandledare

 

  • Information om processerna för byte av huvudämne/studieort samt utnämnande och byte av examens- och avhandlingshandledare finns här.
  • Reglerna för tillgodoräkning av studier som studerande avlagt utanför Hanken hittar du här. Observera att för doktorander gäller oftast processen "inkludering" eftersom de studier som doktorander avlagt annanstans inte direkt ersätter en hanken-kurs. Som doktorand ska du ansöka om inkludering via Sisu, på samma sätt som grundexamensstuderande.
     
  • Allmän info om forskarstudiernas examensstruktur, samt aktivitet och andra evenemang som vanligtvis inte ger studiepoäng finns här.
  • Examensstadgan 2020