Samhälleligt engagemang i forskning

En av våra strategiska mål inom forskning är att stärka kopplingen till företagsvärlden. Forskare vid Hanken samarbetar med andra unviersitet, företag och samhällsaktörer inom olika projekt som främjar hållbar utveckling och jobbar för FNs Globala mål.

Forskare vid Hanken uppmanas att aktivt söka efter forskningsämnen som behandlar nya utmaningar i företagsvärlden. Vi eftersträvar även att vidareutveckla vår executive education som en viktigt kanal för att sprida aktuell forskning till företagsvärlden och att uppmuntra fakultet att engagera sig i politiska frågor och företags beslutsfattande.

För tillfället är Hankens belöningsstrukturen för att uppmuntra forskare att uppnå samhällspåverkan bristfällig enligt en del forskare på Hanken. Den befintliga belöningsstrukturen prioriterar traditionell tidskriftspublicering och innebär vissa utmaningar när det gäller incentivering av samhällspåverkande forskning.