Engelska

Bild av fönster med blomkrukor
På denna sida hittar du information om studier i engelskspråkig affärskommunikation på Hanken.

 

Välkommen till engelska avdelningens sidor!

Hej ikon, illustration

Invest in yourself. The one easy way to become worth 50 percent more than you are now — at least — is to hone your communication skills — both written and verbal. 

Warren Buffet, CEO, investor, philanthropist

 

Studier i engelska

Studierna i engelsk affärskommunikation ger dig de färdigheter i engelska som du behöver för att kunna skapa en karriär under och efter dina universitetsstudier. De inledande kurserna i engelska syftar till att hjälpa studerande att uppnå tillräckliga färdigheter för affärssammanhang (CEFR-nivå C1). Efterföljande kurser tar upp olika områden inom affärssammanhang och kulturella situationer på C1- eller C2-nivå för att hjälpa de studerande att uppnå kommunikativa färdigheter, förmågan att enkelt arbeta på engelska och de akademiska färdigheter som krävs för studierna.

 

Engelska som biämne

Biämnet i engelsk affärskommunikation stärker dina kommunikationsfärdigheter och din konkurrenskraft. Biämnet består av 25 studiepoäng. Läs mer om biämnet här.

 

Kursutbud inom engelskan

Under rullgardinen nedan finns de engelskspråkiga kurserna som erbjuds vid Hanken läsåret 2024-2025 listade. Du kan även se om kurserna går i Helsingfors, Vasa eller på båda orterna. För mer information, se de fullständiga kursbeskrivningarna i SISU.

Enligt hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått topputvärderingar av de studerande. Detta innebär minst 4 i medeltal på alla tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst en svarsprocent på 35 i utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna omnämns i SISU. Genom att skriva in kurskoden i sökfältet i SISU kan du läsa mer om kursen samt se om den är topputvärderad.

 

Engelskakurser som erbjuds i Helsingfors:

5138 Each one teach one - Engelska (Helsingfors) (2 sp)

Each One Teach One-kursen innebär att två personer med olika språk som modersmål (engelska, finska, franska, tyska, ryska, spanska eller svenska) möts informellt för att lära sig varandras språk. Den ansvariga läraren ger eleverna ett arbetsschema som de följer under kursen.

5140 Business Presentations (Helsingfors – Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på att hålla affärsrelaterade presentationer.

5148 Presentation skills (Helsingfors) (2 sp)

Målet med kursen är att finslipa dina färdigheter i pitching. Kursen består av en inledande föreläsning, konsultationer och en workshop där du håller en individuell presentation och får respons från dina kurskamrater och din föreläsare.

5158 Team Communication Skills (Helsingfors – Vasa) (6 sp)

Kursen handlar om de färdigheter i mellanmänsklig kommunikation som krävs i gruppmiljöer. Fokus ligger på teman som är relevanta för teamarbete, t.ex. motivation, relationellt engagemang, förtroende, beslutsfattande och problemlösning. Denna intensivkurs är mycket interaktiv och uppgiftsorienterad. Grupparbete, läsning och självreflekterande skrivande kommer att öka din förståelse för din egen och andras mellanmänskliga kommunikationsförmåga. Kursen är särskilt fördelaktig för studenter som redan har viss erfarenhet av grupparbete och/eller som är intresserade av mänskligt beteende och personlig utveckling.

5160 Academic Writing (Helsingfors) (5 sp)

Kursen fokuserar på den vetenskapliga avhandlingen: struktur och koherens, akademiskt språk och stil samt skrivkonventioner. Kursen är i första hand avsedd för magisterstuderande och den rekommenderas för studenter som läser engelsk affärskommunikation som biämne samt för studenter som studerar vid engelska magisterprogram.

5162 Communication Clinic (Helsingfors) (2 sp)

Kursen erbjuder en skrivarverkstad som är öppen för alla Hankenstuderande och utbytesstuderande i syfte att fräscha upp och förstärka färdigheterna i affärskommunikation. Genom fallstudier och kamratrespons kan de studerande utveckla ett målgrupps- och ändamålsinriktat skrivande.

5163 Making Yourself Employable (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig kommunikation i jobbsökningsprocessen, och på skapande av ytterligare anställningsrelaterade dokument.

5167 Business Communication (Helsingfors) (6 sp) 

Kursen ger en inblick i vad som utgör effektiv och ändamålsenlig muntlig och skriftlig ledningskommunikation i dagens ständigt föränderliga (globala) affärsmiljö. Kursen är obligatorisk för kandidatstuderande på Hanken i Helsingfors.

5168 Cultural Sustainability and Communication (Helsingfors) (4 sp)

Kursen ger deltagarna möjlighet att lära sig om visuell konst och hållbarhetsteorier. Kursen omfattar exkursioner och interaktion med experter på området. Deltagarna uppmuntras att ständigt reflektera över teorierna och exponera sig för konstens former, individuellt eller i grupp. I slutet av kursen kommer deltagarna att skapa material för ett projekt med anknytning till kulturarv och hållbarhet i samarbete med en eller flera intressenter.

5169 Working Life Skills for Experts and Team Leaders (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

Under kursen lär sig de studerande, med hjälp av praktiska falluppgifter, hur man lyckas med att söka jobb och förhandla om anställningsavtal och lön. De studerande förvärvar praktiska färdigheter för verkliga arbetssituationer genom att utöva gruppledarroller i falluppgifter, i typiska och utmanande arbetsplatssituationer.

5170 Academic Terminology and Phraseology (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

Kursen fokuserar på färdigheter i terminologi. Kursen är avsedd för studerande som efter första året som vill fördjupa sina kunskaper i engelsk terminologi för akademiska ändamål. Kursen är en onlinekurs i Moodle, uppdelad i sju veckors övningar.

5171 Upscaling Your Academic Writing: Apprentice Level (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Under den här onlinekursen lär du dig att kommunicera idéer tydligt i ett skriftligt, akademiskt format. Närmare bestämt introduceras de viktigaste teorierna, verktygen och teknikerna för ett effektivt och ändamålsenligt akademiskt skrivande. Under kursen skriver studenterna en förenande forskningsuppsats, som genomförs i samarbete med ämnesavdelningar vid Hanken Svenska handelshögskolan.

5172 Creative Community Engagement (Helsingfors – Vasa) (2sp)

Socialt och activt deltagande i samhället är ett konkret sätt att öva ens kommunikativa färdigheter och  bidra till att förbättra samhället. Kursen “Creative Community Engagement” ämnar att främja personlig tillväxt och självkänsla, öka medvetenheten om samhällets behov och resurser och förbereda eleverna för att bli mer omtänksamma och ansvarsfulla medborgare.Kursen är öppen för alla hankeiter och utbytesstuderande som vill förbättra sin muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga genom olika former av socialt engagemang (stödgrupper, återvinningsprogram, miljövolontärarbete, etc.).

5178 Intercultural Communication (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Under den här kursen kommer du att förbättra din interkulturella kommunikationskompetens genom kulturell medvetenhet, öppenhet och aktivt lyssnande för att effektivt kommunicera med människor från andra kulturer i professionella, internationella och kulturellt olika affärsrelaterade sammanhang. Kursformen är campusneutral och bygger på självständigt arbete och grupparbete om självreflexivitet, fallstudier och mindre interkulturella forskningsbaserade projekt.

 

Engelskakurser som erbjuds i Vasa:

5138 Each one teach one - Engelska (Vasa) (2 sp)

Each One Teach One-kursen innebär att två personer med olika språk som modersmål (engelska, finska, franska, tyska, ryska, spanska eller svenska) möts informellt för att lära sig varandras språk. Den ansvariga läraren ger eleverna ett arbetsschema som de följer under kursen.

5139 Business Meetings and Negotiations (Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på affärsmöten och förhandlingar samt på att skriva dagordningar och protokoll för affärsmöten.

5140 Business Presentations (Helsingfors – Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på att hålla affärsrelaterade presentationer.

5158 Team Communication Skills (Helsingfors – Vasa) (6 sp)

Kursen handlar om de färdigheter i mellanmänsklig kommunikation som krävs i gruppmiljöer. Fokus ligger på teman som är relevanta för teamarbete, t.ex. motivation, relationellt engagemang, förtroende, beslutsfattande och problemlösning. Denna intensivkurs är mycket interaktiv och uppgiftsorienterad. Grupparbete, läsning och självreflekterande skrivande kommer att öka din förståelse för din egen och andras mellanmänskliga kommunikationsförmåga. Kursen är särskilt fördelaktig för studenter som redan har viss erfarenhet av grupparbete och/eller som är intresserade av mänskligt beteende och personlig utveckling.

5160 Academic Writing (Vasa) (5 sp)

Kursen fokuserar på den akademiska avhandlingen eller uppsatsen: struktur och koherens, akademiskt språk och stil samt skrivkonventioner. Kursen är i första hand avsedd för magisterstuderanden och rekommenderas för studenter som läser engelsk affärskommunikation som biämne samt rekommenderas starkt till studenter som avlägger engelska magisterprogram.

5163 Making Yourself Employable (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig kommunikation i jobbsökningsprocessen, och på skapande av ytterligare anställningsrelaterade dokument.

5167 Business Communication (Vasa) (6 sp)

Kursen ger en inblick i vad som utgör effektiv och ändamålsenlig muntlig och skriftlig ledningskommunikation i dagens ständigt föränderliga (globala) affärsmiljö. Kursen är obligatorisk för kandidatstuderande på Hanken i Helsingfors.

5169 Working Life Skills for Experts and Team Leaders (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

Under kursen lär sig de studerande, med hjälp av praktiska falluppgifter, hur man lyckas med att söka jobb och förhandla om anställningsavtal och lön. De studerande förvärvar praktiska färdigheter för verkliga arbetssituationer genom att utöva gruppledarroller i falluppgifter, i typiska och utmanande arbetsplatssituationer.

5170 Academic Terminology and Phraseology (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

Kursen fokuserar på färdigheter i terminologi. Kursen är avsedd för studerande som efter första året som vill fördjupa sina kunskaper i engelsk terminologi för akademiska ändamål. Kursen är en onlinekurs i Moodle, uppdelad i sju veckors övningar.

5173 Copywriting for Social Media: Boosting Engagement (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Att öka konsumenternas engagemang genom kraftfulla texter i sociala medier är en viktig kommunikativ färdighet i vårt digitala affärsklimat. Den här kursen hjälper dig att beskriva en stark brand voice, analysera online-copywriting-strategierna för framgångsrika  företag, skapa övertygande inlägg på sociala medier och utveckla narrativt värde genom storytelling, och lära dig att ge kunderna fokuserad feedback på onlineplattformar.

5178 Intercultural Communication (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Under den här kursen kommer du att förbättra din interkulturella kommunikationskompetens genom kulturell medvetenhet, öppenhet och aktivt lyssnande för att effektivt kommunicera med människor från andra kulturer i professionella, internationella och kulturellt olika affärsrelaterade sammanhang. Kursformen är campusneutral och bygger på självständigt arbete och grupparbete om självreflexivitet, fallstudier och mindre interkulturella forskningsbaserade projekt.

 

 

 

Kursutbud för icke-examensstuderande

Utbytesstudenter vid Hanken är välkomna att söka till de flesta engelskspråkiga kurser. För dessa specifika kurser som är öppna för utbytesstudenter både i Helsingfors och Vasa, se nedan. Ifall du är icke-examensstuderande kan du ansöka om rätt att ta enskilda kurser här.

 

 

Kurser i engelska som utbytesstudenter kan avlägga i Helsingfors:

 

 

Engelskakurser som erbjuds i Helsingfors:

5138 Each one teach one - Engelska (Helsingfors) (2 sp)

5148 Presentation skills (Helsingfors) (2 sp)

5158 Team Communication Skills (Helsingfors) (6 sp)

5162 Communication Clinic (Helsingfors) (2 sp)

5167 Business Communication (Helsingfors) (6 sp)

5168 Cultural Sustainability and Communication (Helsingfors) (4 sp)

5169 Working Life Skills for Experts and Team Leaders (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5170 Academic Terminology and Phraseology (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5172 Creative Community Engagement (Helsingfors) (2sp)

5178 Intercultural Communication (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

 

 

Kurser i engelska som utbytesstudenter kan avlägga i Vasa:

5138 Each one teach one - Engelska (Vasa) (2 sp)

5139 Business Meetings and Negotiations (Vasa) (4 sp)

5140 Business Presentations (Vasa) (4 sp)

5160 Academic Writing (Vasa) (5 sp)

5163 Making Yourself Employable (Vasa) (5 sp)

5167 Business Communication (Vasa) (6 sp)

5169 Working Life Skills for Experts and Team Leaders (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5170 Academic Terminology and Phraseology (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5173 Copywriting for Social Media: Boosting Engagement (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

5178 Intercultural Communication (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

 

 

Sökfunktionen i SISU

På den här sidan Opens in new window  presenteras sökfunktionen i SISU och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i engelska genom att vid filtret Arrangör välja ”Engelska, Helsingfors” eller "Engelska, Vasa". Genom att använda sökfunktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i engelska som erbjuds.

 

Kontaktpersoner

Om du har några frågor och inte kan hitta svaren på de aktuella sidorna, tveka inte att kontakta oss!

Du hittar kontaktuppgifter till all engelsk personal genom att följa länkarna nedan. Du hittar oss också på femte våningen i Hankens huvudbyggnad Helsingfors och på tredje våningen i Hankens byggnad i Vasa.

Caroline Enberg – Universitetslärare (ämnet engelska och svenska)

Maria A. Gajitos – Universitetslärare

Martti Mäkinen – Universitetslektor

Taija Townsend – Universitetslärare

Carola Wide – Universitetslärare (ämnet engelska och svenska)

 

 

Projekt och publikationer inom engelskan

Länkarna nedan tar dig till engelska avdelningens profiler på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk. Läs mera om forskning inom hela Språkcentret här.

 

Läs mera!

För dig som är intresserad och vill läsa mera om engelska, följ länkarna nedan för mer fördjupad information.