Antagningsprocessen

Antagning till Hankens forskarutbildning - steg för steg

Före ansökningen

Fram till november/december

 

Ansökningstiden

November/december - januari

 • Kontrollera att ditt forskningsområde omfattas av Hanken
 • Se till att alla ansökningshandlingar är i PDF och uppladdade i blanketten
 • Ta eventuella tester (språk och/eller GMAT/GRE) inom den utsatta tidsfristen

 

Bedömning

Februari - mars

 • Teamet för antagning gör en bedömning på allmän behörighet av sökande
 • Den akademiska personalen gör en bedömning på den akademiska behörigheten av sökande
 • Antagningskommittén gör ett förslag på kandidater som ska antas
 • Rektor beslutar om vem som antas till Hankens forskarutbildning

 

Efter ansökningstidens utgång

Mars framåt

 • Koordinatorn för doktorsprogrammet meddelar alla sökanden om resultatet på antagningen
 • Antagna sökanden får instruktioner om hur de ska ta emot sin studieplats
 • Information till nyantagna doktorander finns här
 • Alla sökanden har rätt att ansöka om ändring till ett antagningsbeslut