Kontaktuppgifter

Biblioteket servicedisk
På denna sida hittar du kontaktuppgifter för ämnet statistik.

Ämnesansvarig
Karl Felixson

Amanuens
Annika Bärlund

Personal och doktorander
Associate Professor

Ekonomisk statistik (Helsingfors)

Doctoral Student

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Associate Professor

Ekonomisk statistik (Helsingfors)

Ekonomisk statistik (Vasa)

Assistant Professor (Tenure Track)

Ekonomisk statistik (Helsingfors)

Professor Emeritus

Finansiell ekonomi (Helsingfors)