JOO- och samarbetskurser för inkommande studerande

Här hittar du information om vilka kurser du som samarbetsstuderande kan ta vid Hanken under läsåret 2024-2025. Ansökan öppnade i april 2024.

Som examensstuderande vid en annan finländsk högskola kan du ansöka om att ta dessa kurser på Hanken genom att fylla i blanketten för ansökan om studierätt för samarbetsstudier, som du hittar under rubriken Samarbetsstuderande i vår blankettbank Opens in new window . Kolla kursens förkunskapskrav i kursbeskrivningen före du anmäler dig. Observera att det finns ett begränsat antal platser per kurs, så lämna in din ansökan i tid. Frågor om samarbetsstudier kan riktas till samarbetsstudier@hanken.fi.