Byte av huvudämne

Byte av huvudämne eller studieort inom doktorsprogrammet.

Instruktioner för byte av huvudämne/studieort:

Vänligen använd följande blankett ifall du vill byta huvudämne eller studieort:

 

Ansökan bör innehålla följande bilagor:

  • En fritt formulerad förklaring/ansökan
  • Studieutdrag
  • Forskningsplan
  • Eventuella huvudämnesspecifika bilagor

Vänligen lämna in den ifyllda ansökan och bilagor till koordinatorn för forskarutbildningen. Din ansökan behandlas under följande ansökningsrunda till forskarutbildningen. Beslutet tas av rektor och meddelas skriftligt. Ifall din ansökan inte beviljas, fortsätter dina studier inom det ursprungliga huvudämnet/på den ursprungliga studieorten. Ifall din ansökan beviljas utses en ny examenshandledare.