Byte av huvudämne

Byte av huvudämne inom doktorsprogrammet.

Instruktioner för byte av huvudämne.

Vänligen använd följande blankett ifall du vill byta huvudämne:

Ansökan om byte av huvudämne: Doktorsprogram

Då du lämnat in en ansökan om byte av huvudämne börjar en intern process för ett eventuellt byte. Om det inte finns en examenshandledare på det huvudämnet du önskar byta till kan din ansökan inte beviljas. Ifall din ansökan beviljas utses en ny examenshandledare. Ifall din ansökan inte beviljas, fortsätter dina studier inom det ursprungliga huvudämnet

Koordinatorn för doktorsprogrammet är i kontakt med dig per mejl när ett beslut har gjorts. 

Vid frågor kontakta koordinator för doktorsprogrammet via doctoralstudies@hanken.fi