Modulen

hit-modul
Är du en internationell examenstuderande som gör din magister på Hanken? - utveckla din integration i Finland med Hanken International Talent-modulen!

Hanken International Talent-modulen erbjuder verktyg för att stöda din aktiva integration i den finska kulturen och det finska näringslivet.

Hanken International Talent-modulen är en studieenhet som stöder din integration i arbetslivet och samhället i Finland. Hanken vill hjälpa dig nätverka i Finland och stötta dig i skapandet av meningsfulla kontakter med potentiella arbetsgivare under dina magisterstudier. Genom att erbjuda stöd för integration är målsättningen är att alla som önskar att stanna i Finland och arbeta efter avlagd examen ska kunna göra det.

Vem kan utföra HIT-modulen?

  • Studerande på magisternivå som har annat medborgarskap än finländskt eller ett dubbelmedborgarskap.
  • Studerande på integrerad kandidat- och magisterprogram som har annat medborgarskap än finländskt eller ett dubbelmedborgarskap.
  • Andra examenstuderande som känner att de skulle kunna få nytta av modulen: t.ex. finländska medborgare som har bott största delen av sitt liv utomlands. 

Hur utför jag HIT-modulen?

Alla studerande på Hanken gör en individuell studieplan på SISU. Om du önskar utföra HIT-modulen kan du välja att ta med kurser i din examen som samtidigt utgör en del av din modul. Innehåll i modulen annat än kurser kan inte anmälas till i SISU och hur du anmäler dig till dessa varierar. Mera information ges nedanför om vilka aktiviteter som kan inkluderas och hur du kan införliva dem i din modul.

Du kan fritt välja vilka av kurserna/aktiviteterna som du inkluderar i din egen modul, men du ska utföra åtminstone 3 kurser/aktiviteter som tillsammans utgör 15 studiepoäng. Du får gärna kontakta integrations- & karriärkoordinator Henna Konsti (henna.konsti@hanken.fi) för att diskutera innehållet i din modul. 

När du ansöker om ditt examensbetyg ska du fylla i att du vill ha ett separat diplom för din HIT-modul. Därefter får du en e-blanket i vilken du preciserar de kurser/aktiviteter som du utfört för din modul, integrations- & karriärkoordinatorn kollar så att dessa stämmer. Diplomet är ett certifikat på ditt deltagande i modulen och kan användas som en framtida referens. 

Har du frågor eller vill du diskutera din modul? - kontakta integrations- & karriärkoordinator Henna Konsti på henna.konsti@hanken.fi.

Vad kan inkluderas i min HIT-modul?

Du kan välja att inkludera följande kurser och aktiviteter i din modul. Notera att en godkänd modul kräver åtminstone 3 kurser/aktiviteter som tillsammans utgör minst 15 studiepoäng. Notera också att alla aktiviteter som kan tas med i modulen inte nödvändigtvis ger studiepoäng.

Alla kurser på ett (eller båda) av de lokala språken kan inkluderas i modulen.

Hanken erbjuder språkkurser i svenska och finska på olika nivåer. Om du aldrig har studerat svenska eller finska förut rekommenderar vi att du går nybörjarkurserna som erbjuds till Hankens internationella magisterstuderande och utbytesstuderande. Du kan också inkludera språkkurser i svenska/finska från andra högskoleinstitut som överförts till din examen på Hanken.

Följande kurser i Hanken kan inkluderas i modulen eftersom de ger dig verktyg att förstå den finska affärskulturen och arbetslivet: 

Working life skills for experts and team leaders 5169-E (2 ETCS)

Finlands Ekonomer erbjuder denna kurs till Hanken.

Special Advisor Ted Apter, Finlands Ekonomer: ”During this course you gain beneficial skills, which you can make good use of already in the beginning of your career. You learn the tricks of successful salary negotiations, employment contracts and recruiting. You gain information of the Finnish labour market model, unemployment system and lay-offs. You also receive key information on how to distinguish yourself and succeed in job search.”

Mera informatin om kursen ges på Finlands Ekonomers hemsida. Kursen räknas som en del av dina studier i engelska. 

Nordic Organisations in Contemporary Business World 22036 (6 ETCS)

Assistant professor Linda Tallberg: "In this course, students learn about Nordic business culture, organizations and society including issues related to Nordic values; leadership and negotiation styles; as well as historical, political and socio-economic aspects of Nordic organizations. The goal is to critically examine the Nordic business and organizational environment, both from a theoretical perspective as well as from practitioners working in the region." 

Introduction to Nordic Business cultures 22018 (3 ETCS)

Introduction to Nordic Business cultures 22108 är en kort och intensiv version av Nordic Organisations in Contemporary Business World 22036. Kursen erbjuds under sommaren för större flexibilitet. 

Notera att kurserna är på kandidat-nivå och kan inkluderas i din magisterexamen som en del av dina valfria kurser.

Fördjupad praktik på magisternivå

Du kan inkludera en praktik värd 5 eller 10 studiepoäng i din modul som också är en del av din magisterexamen. Den fördjupade praktiken på magister-nivå kräver 8 veckor av arbete för 5 studiepoäng och 16 veckor av arbete för 10 studiepoäng. 

En praktik på magister-nivå är alltid en del av studierna i ditt huvudämne och kan utföras antingen i Finland eller utomlands. På magister-nivå kan du även uppnå 5 eller 10 studiepoäng genom att kombinera flera kortare praktikperioder för olika företag. 

Du kan läsa mera om att göra praktik här.

internship

Praktikstipendium

Hanken erbjuder dig möjligheten att ansöka om stipendium för din praktikperiod. Du kan ansöka om stipendium i Mobility Online-portalen två gånger per år. Kom ihåg att kraven för att få studiepoäng och stipendium skiljs åt: t.ex. måste praktiken göras för endast ett företag och utföras på en och samma gång under månaderna maj-augusti för att få stipendium. Du kan läsa mer om kraven här

Virtual Internships -program

Hanken gör ett pilot-samarbete med företaget Virtual Internships som erbjuder distanspraktikprogram för studeranden. Virtual Internships-programmet inkluderar 8 veckor distanspraktik för ett företag i Finland (eller utomlands om det föredras) tillsammans med coachning och föreläsningar med temat anställningsbarhet. Läs mera om programmet och hur man ansöker här.

Avhandlingsarbete för en lokal organisation

Om du skriver din pro gradu-avhandling för ett finskt företag eller organisation kan du inkludera detta i din modul. 

Hanken erbjuder en mängd aktiviteter som stöder dig i byggandet av din karriär, dessa kan inkluderas i modulen:

Deltagande i mentorskapsprogrammet

Mentorskap är ett verktyg både för personlig och professionell utveckling. Mentorskapsprogrammet går ut på att personer med erfarenhet agerar som mentorer och bollplank åt studerande med mindre erfarenhet av arbetslivet. Genom att gå med i mentorskapsprogrammet får du möjlighet att utöka dit nätverk och skapa nya, intressanta kontakter.  

Läs mera om mentorskapsprogrammet här.

Deltagande i karriärrelaterade evenemang 

Hankens Karriärtjänster erbjuder ett brett utbud karriärrelaterade evenemang för alla Hankens studerande. Evenemangen kan vara CV/LinkedIn ”check-ins” eller arbetsluncher och karriärmässor, som den årliga Hanken Network Day. Som magisterstuderande på Hanken får du Karriärtjänsternas nyhetsbrev som meddelar om kommande evenemang. Du kan läsa mer om evenemangen här.

Deltagande i entreprenörsevenemang

Hanken Business Lab är en plattform som stöder entreprenörssinnade studerande och start-ups, deltagande i labbets evenemang kan inkluderas i din modul. 

Markus Wartiovaara, Director of Hanken Business Lab: ”For those entrepreneurially minded and wishing to work in entrepreneurial companies, Hanken Business Lab provides a unique platform to integrate into the entrepreneurial ecosystem in Finland and internationally. In order to learn more visit our Lab's web site"

Vaasa International Talents–program

För internationella magisterstuderande på Hanken i Vasa erbjuder programmet Vaasa International Talents en mängd möjligheter för kompetensutveckling och kontakter till arbetslivet i Vasaregionen. Om du studerar på Hanken i Vasa kan du inkludera dessa aktiviteter i din modul. 

Läs mera om det här.

Volontärarbete

Du kan inkludera 134 timmar (5 sp) volontärarbete i dina kandidat- eller magisterstudier på Hanken och i din modul. Läs mera om volontärarbetskurserna här.

  • Voluntary Work (för MSc studerande, 5 sp)
  • Voluntary Work and Societal Engagement (för BSc studerande, 5 sp)

Erkko professor Gyöngyi Kovács: “Hanken students are strongly encouraged to apply their knowledge from their studies to voluntary work, and conduct professional tasks in society that relate to their major, and business studies. All such work to help people in society can be considered for the course Voluntary Work, so students learn how volunteering benefits societies and companies from both the practical and scientific viewpoints.”

voluntarywork

Aktivitet i studentkåren (SHS) eller studentföreningen (SSHV)

SHS i Helsingfors  och SSHV i Vasa utgör Hankens studentkår som är ett oberoende organ som förespråkar Hankens studerande. Alla Hankens studerande är medlemmar i SHS men du kan välja att aktivt delta i evenemang organiserade av kåren eller gå med i kommittéer och beslutande organ. Genom detta lär du dig om finsk studentkultur och lär känna finska studerande. 

Studentkårsaktivitet som kan inkluderas i modulen är tutorskap, medlemskap i fullmäktige, styrelsen, kommittéer, underkommittéer eller jämförbara organ, detta bekräftas med ett studentkårsintyg. Studentkårsintyget fås per förfrågan från generalsekreteraren (Helsingfors) eller ordförande för SSHV (Vasa). 

Läs mera om SHS och SSHV och deras evenemang här.

Bli en internationell studentambassadör

Du väljer själv kurser och aktiviteter enligt hur det bäst passar din egen studieplan och livssituation. Noterbart är dock att även om vissa aktiviteter är tillgängliga året om, så erbjuds vissa kurser och aktiviteter enbart en gång per läsår.

Följande aktiviteter som finns i det preliminära förslaget har även en rekommenderad tidpunkt:

  • Språkstudierna i det svenska och/eller finska språket rekommenderas att påbörjas under första studiehösten så att studeranden hinner ta flera kurser i språket om hen önskar.
  • Mentorskapsprogrammet följer kalenderåret. Därmed rekommenderas magisterstuderande att söka till mentorskapsprogrammet under den första studiehösten för att kunna genomföra programmet under den första studievåren och andra studiehösten. 
  • Arbetspraktik rekommenderas att genomföras på sommaren mellan första och andra studieåret på magisternivå. Under sommaren (Maj-Augusti) finns också möjlighet för finansiellt understöd genom Hankens praktikstipendie.

Det är även bra att hålla i åtanke att vissa kurser och aktiviteter (som t.ex mentorskapsprogrammet och Vaasa International Talents -program) kräver ansökan och att platserna är begränsade, vilket betyder att alla som vill möjligen inte får dessa prestationer inkluderade i sin modul.