Anslagstavlan

På den här sidan har vi samlat aktuella angelägenheter om utbytesstudierna.

****************************************************************

Covid-19 och uppdatering om utbytesstudier hösten 2022

Hanken utgår i detta skede från att utbytesstudier ska vara möjliga att genomföra höstterminen 2022. Vi uppmuntrar därmed alla studerande som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen och som enligt studieplanen ska avlägga sina utbytesstudier under hösten 2022 att ansöka om utbyte för höstterminen 2022 i vanlig ordning. Även studerande på magisternivå kan ansöka om utbyte för höstterminen 2022 som vanligt. Deadline för att ansökan om utbytesplats för höstterminen 2022 är 31.1.2022.

****************************************************************

Covid-19 och uppdatering om utbytesstudier våren 2022

Du som är på väg på utbyte på vårterminen 2022 - vi utgår från att du som bäst följer med läget i världen och i ditt värdland särskilt med tanke på covid-19. Se också mailet som du fått via Mobility Online 29.11.2021 om resesäkerhet. Mailet innehåller mycket viktig information! I tillägg till det mailet vill vi ännu publicera detta meddelande med tanke på covid-19 och resande.

På Utrikesministeriets sidor under Resemeddelanden hittar du mera information om ditt värdland och också hänvisningar till myndigheter i ditt värdland du kan följa med angående covid-19.

Fast du tillåts resa in i ett land kan fortfarande olika restriktioner vara i kraft så som karantänsbestämmelser. Det är alltså skäl för dig att följa med läget i ditt värdland via de lokala myndigheternas information och den information du eventuellt får från ditt värduniversitet.

Då det gäller EU kan du på EUs webbplats följa med reserestriktioner och annan corona-relaterad information per land, så som länkar till nationella sidor om coronaläget.

Förutom ovan nämnda webbadresser kan du också följa med

I Finland är det Institutet för hälsa och välfärd som bevakar läget angående covid-19.Här finns också information om hur man bäst skyddar sig mot smitta. Institutet för hälsa och välfärd följer också med informationen som ges av 

Information om hälso- och sjukvårdstjänster utomlands hittar du på webplatsen EU-hälsovård.fi. På webbplatsen kan du bl.a. läsa om hälso- och sjukvård för studerande utomlands och landspecifik information om hälso- och sjukvårdstjänster (även för länder utanför EU). Dessutom kan du vid behov få rådgivning om uppsökande av vård, kostnader och rättigheter via e-post från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (yhteyspiste@kela.fi).

Bekanta dig också gärna med Hankens senaste information med anledning av coronaviruset.

Om du undrar över något kan du kontakta oss på outgoing.mobility@hanken.fi.

****************************************************************

Hanken har nytt avtal om studentutbyte i Japan

Hanken har signerat avtal om studentutbyte på MSc nivå med NUCB Business School i Nagoya. NUCB är en privat, stand alone business school med stark MBA utbildning. NUCB är EQUIS, AACSB och AMBA  ackrediterat. Du kan ansöka om utbytesplats vid det nya samarbetsuniversitetet senast 31.01.2022 för höstterminen 2022. Kort information om NUCB finns här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi).

NUCB Business School
https://mba.nucba.ac.jp/en/

NUCB Business School/Graduate School of Management grundades 1990 och fokuserar på undervisning, särskilt MBA programmet är starkt. NUCB är mycket internationellt inriktat och har ett fungerande utbytesprogram och samarbete med renommerade universitet runtom i världen. MBA-utbildningen ligger i centrum av staden Nagoya, medan kandidatutbildningen finns en bit utanför. Staden är känd som Japans industri- och tillverkningscentrum. NUCB Graduate School har 641 studenter inom dess MSc och MBA program. Universitetet är trippelackrediterat (EQUIS, AACSB och AMBA)

Ort: Nagoya 
Nivå: magisternivå
Antal utbytesplatser: 2 studerande
Språk: Engelska 
Kurser: 2 NUCB BS Credits = 3 ECTS 
20 NUCB BS Credits (10 kurser) motsvarar heltidsstudier. 
Information om kurser hittar du här.

Hösttermin: September- december/januari

Boende: Alla studerande erbjuds automatiskt boende i ett av de två studenthusen. Rummen är möblerade och har internetuppkoppling. 

Mer information för inkommande utbytesstuderande hittar du här: International programs 

Bekanta dig också med landets seder och kultur!
 

****************************************************************

Viktigt att informera oss om utlandsvistelser som ”freemover” 2021

Har du studerat/praktiserat utomlands under år 2021 utanför Hankens utbytesprogram/praktikprogram (dvs. du har själv anordnat en utbytes- eller praktikplats som s.k. freemover) och studierna/praktiken kommer att räknas tillgodo inom din ekonomiekandidat- eller ekonomiemagisterexamen?

Vi ber dig i så fall fylla i följande frågeformulär (tar endast någon minut att fylla i) senast 7.1.2022:

https://link.webropolsurveys.com/S/125224ED7AAA5C83

Vi på Enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer har endast uppgifter över de studerande som åker inom Hankens utbytesprogram, men tyvärr inte över dig som åkt utomlands på egen hand.

Såsom alla andra högskolor i Finland, så måste Hanken årligen lämna in statistik om studerandes studier utomlands till Undervisnings- och kulturministeriet. Enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer vid Hanken sammanställer dessa uppgifter inför rapporteringen.

Eftersom denna statistik bl.a. används för jämförelse och utvärdering både nationellt och internationellt är det mycket viktigt att Hanken får tag i alla som studerat utomlands.

Om du har frågor kan du kontakta outgoing.mobility(at)hanken.fi eller tel + 358 (0)40 3521 379 (Johanna Liljequist).

Tack för din hjälp!

Enheten för forskning, internationella ärenden och näringslivsrelationer

****************************************************************

Infosessioner om Magisternätverket QTEM

Vill du internationalisera din magistersexamen och utveckla din analytiska förmåga? Då kan du vara Hankens nästa QTEM-student!

Magisternätverket QTEM är ett nätverk för framstående studerande i huvudämnena Redovisning, Nationalekonomi eller Finansiell ekonomi. Nätverket erbjuder dig en unik möjlighet att internationalisera din magisterexamen och bli medlem i ett internationellt och exklusivt nätverk. Du kan ytterligare bekanta dig med magisternätverket QTEM här

Vi ordnar tre infosessioner om QTEM innan jul:

 • Onsdag 10.11 kl. 09.00-10.00 i Teams. Du når infosessionen här.
 • Tisdag 23.11 kl. 9.00-10.00 i Teams. Du når infosessionen här.
 • Tisdag 7.12 kl. 16.00-17.00 i Teams. Du når infosessionen här.

Program

 • Vad är QTEM och vad erbjuder det?
 • QTEM utbyte och praktik
 • Ansökan
 • Frågor och svar

Välkommen med!

Även studerande på kandidatnivå är välkomna att delta i infosessionerna. Ansökningsdeadline för QTEM Masters Network studentutbyte höstterminen 2022 är 5.2.2022 (följande ansökningsomgång för QTEM Masters Network studentutbyte vårterminen 2023 är i juni 2022).

Vid frågor, kontakta Johanna Lilius, Chef för internationella relationer, (johanna.lilius@hanken.fi, +358 40 3521 239).

****************************************************************

Infosessioner om utbytesstudier höstterminen 2022

Det ordnas infosessioner för kandidatstuderande på årskurs 2 och äldre som enligt studieplanen ska åka på utbyte under höstterminen 2022.

Infosessionerna ordnas gemensamt för Helsingfors och Vasa studerande. Sessionerna bandas in. Välkommen på valfri infosession:

Fredag 5.11 kl. 11-12 i Teams. Du når infosessionen här.
Tisdag 9.11 kl. 9-10 i Teams. Du når infosessionen här.

Infosessionernas syfte är att:

 • Ge information om utbytesprogrammet och vad man behöver tänka på när man planerar sin termin utomlands.
 • Ge praktisk information om hur man ansöker och var man hittar mera information.

I infosessionerna deltar teamet för Internationella partnerskap och mobilitet samt Studievägledarna. Infosessionerna är ett bra tillfälle att få svar på alla frågor du vill ställa om utbytesstudier.
 

****************************************************************

Beslut om utbytesstudier vårterminen 2022

Rektor har fattat beslutet om fördelningen av utbytesplatser för vårterminen 2022:

Alla studenter som beviljats en utbytesplats får meddelande om detta per e-post med närmare anvisningar om hur platsen ska bekräftas. Alla som tilldelats en utbytesplats ska så fort som möjligt, senast 30.8.2021, bekräfta via Mobility Online (https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet) att de tar emot studieplatsen samt godkänna villkoren för deltagande i utbytesprogrammet. Bekräftelsen är bindande.

Efter att du har bekräftat att du tar emot din utbytesplats sker följande:

1. Hanken nominerar dig först till ditt värduniversitet.

2. Du kommer att få ett meddelande en tid senare av internationella koordinatorn på Hanken eller värduniversitetet med anvisningar om hur du ska gå till väga för att registrera dig vid värduniversitetet. Värduniversitet eller Hanken tar m.a.o. först kontakt med dig.

3. Du skickar dina ansökningsdokument till värduniversitetet enligt deras anvisningar.

4. Det är också viktigt att du följer med den information som finns på ditt värduniversitets hemsida för inkommande utbytesstudenter. Där hittar du information om t.ex. registreringar, kursval och bostäder. Följ noga alla ansökningsdatum så att du inte går miste om din utbytesplats.

Under hösten ordnas en praktiskt förberedande infosession (Exchange Preparation) via Teams måndag 4.10 kl. 10.15-11.45 (på svenska). Obligatoriskt deltagande. 

Meddela outgoing.mobility@hanken.fi om du inte vill att ditt namn ska ges till andra utbytesstudenter som kommer att åka till samma universitet/land som du. Om du inte tar kontakt utgår vi ifrån att vi får informera andra utbytesstudenter som beviljats en studieplats vid samma universitet/land som du om din plats.

Under Hur förbereder jag mig? hittar du nyttig information inför utbytet.

****************************************************************

Vill du utveckla din analytiska förmåga och internationalisera din magisterexamen? Ansök nu om QTEM utbyte för vårterminen 2022!

Är du en toppresterande tredje årets kandidatstudent eller första årets magisterstudent med huvudämnet finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning? Vill du utveckla din analytiska och kvantitativa förmåga och dessutom få internationell erfarenhet på magisternivå? Ansök då om utbyte inom ramen för QTEM! 

Det enda du behöver göra för att kunna ansöka är att ha ett medeltal på minst 3,5 och att du gör ett GMAT test! Genom att delta i programmet är du inte bara en vanlig Hanken student utan blir också alumni från ett av de välrenommerade partneruniversiteten! Alla QTEM studenter är berättigade till ett stipendium. 

Ansökan är öppen 10.5-5.6.2021 för QTEM utbyte vårterminen 2022. r kan du kan läsa mer om hur du ansöker. Du kommer direkt in i ansökan genom denna länk.

Vid frågor, kontakta Maria Holmström, Internationell koordinator, (maria.holmstrom@hanken.fi).
 

****************************************************************

Ansök om utbytesplats för vårterminen 2022

Ansökningsomgången för utbytesstudier vårterminen 2022 är nu öppen. Ansökningsdeadline är måndag 14.6.2021. Du hittar anvisningar om hur du ansöker och länken till ansökan här.

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsavtal om studentutbyte i Tyskland

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med WHU – Otto Beisheim School of Management. Du kan ansöka om utbytesplats vid det nya samarbetsuniversitetet senast 14.6.2021 för vårterminen 2022. Kort information om universitetet här under.

WHU – Otto Beisheim School of Management 

https://www.whu.edu/en/

WHU – Otto Beisheim School of Management är ett av Tysklands ledande handelshögskolor. WHU grundades 1984 på initiativ av Koblenz industri- och handelskammare. Handelshögskolan har kring 1700 studeranden och de tar årligen emot över 400 utbytesstuderanden. WHU – Otto Beisheim School of Management är internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB).

Ort: Vallendar (Campus Vallendar)
Nivå: Kandidat- och magisternivå
Antal utbytesplatser: 2 studerande/termin
Språk: Engelska 
Kurser: 30 ECTS
Det slutliga kursutbudet och kursvalet görs på plats då terminen börjat. Utbytesstuderande får tillgång till det detaljerade kursschemat och inloggningsuppgifter till kursregistreringen under introdagarna. Information om tidigare kursutbud hittar du i kurskatalogen. 

Terminer:  
hösttermin: Slutet av augusti – mitten av december
vårtermin: Början av januari – slutet av april
För detaljerad terminsplan se Academic calendar

Boende: WHU erbjuder alla sina utbytesstuderanden hjälp med att hitta boende. Alla utbytesstuderanden får en bostadsansökeblankett i samband med att de blir antagna. Alla lägenheter som erbjuds åt utbytesstuderanden är möblerade och har fullt utrustat kök. Du kan bekanta dig med olika former av boende här.

Mer information för inkommande utbytesstuderande: WHU Exchange Programs

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi).

****************************************************************

NC Fudan University goes virtual – apply for the virtual Summer Course “Business and Innovation in China”, 9. – 22. July 2021

Hanken’s master level students have the opportunity to apply for this two-week virtual summer course organized by the Nordic Centre at Fudan University, one of China's top academic institutions. The course is estimated to equal 5 ECTS.

This year the course is held virtually and is free of charge. The course is designed to provide Nordic students with an opportunity to gain insight into the exciting and ever-changing business world in China. The course includes both an academic and a practical hands-on approach to business life in China. Virtual social activities will be offered alongside with the academic sections to give each student a more comprehensive experience.

Application procedure and deadline:

 • Fill in the application form 
 • Attach a CV to your application
 • Submit your application electronically to outgoing.mobility@hanken.fi
  • NB! Please submit the application form in Word format (doc/docx file)
 • The application deadline is Tuesday 9.3.2021 at 24.00. Late applications are not considered.

Application pre-requisites:

 • Only non-Chinese students can be nominated
 • Only students with a BSc degree at the application deadline can apply
 • Good grades and a normal study pace are expected

Selection process:

 • The students are ranked firstly according to their GPA and secondly by their study pace. However, in case of any discrepancies, the Manager of International Affairs has the right to decide who will be nominated to the Summer Course.
 • Hanken selects a maximum of three students to nominate for the Summer Course
 • The Nordic Centre at Fudan University makes the final decision about which students to admit to the course, and the students will be notified by the middle of April 2021.

More information:

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal om studentutbyte i Italien och Sydkorea

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Politecnico di Milano och SKK Business School, Sungkyunkwan University (SKKU). Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 28.01.2021 för höstterminen 2021. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi).

 

Politecnico di Milano

https://www.polimi.it/en/

The School of Industrial and Information Engineering

School of Management

Politecnico di Milano, grundat 1863, är Italiens största universitet för teknik, arkitektur och design. Universitetet har ca 46 000 studeranden av vilka 4900 hör till the School of Management. School of Management är en del av The School of Industrial and Information Engineering. Hankens studerande studerar vid Department of Management, Economics and Industrial Engineering (DIG) som hör till School of Management. Årligen tar the School of Management emot över 250 utbytesstuderanden. School of Management är internationellt ackrediterat (EQUIS, AMBA).

Ort: Milano, campus Bovisa (Milan)

Nivå: magisternivå

Antal utbytesplatser: 2 studerande/termin

Språk: Engelska

Kurser: 30 ETCS. Information om kurser hittar du i kurskatalogen. Kom ihåg att välja campuset Milano Bovisa (BV).

Hankens studenter kan också välja kurser i det italienska språket, men kurserna ger inga studiepoäng, enbart ett intyg. Kostnaden är 100 euro. Mer info på webben.

Terminer:  

hösttermin: september – februari
vårtermin: februari – juli
För detaljerad terminsplan se Academic calendar.

Boende: Housing at Politecnico (Residence Halls), erbjuder olika typer av boende som även utbytesstuderanden kan ansöka om (begränsat antal). Vid ankomst hjälper flera studentorganisationer inkommande utbytesstuderande med att hitta boende.

Mer information för inkommande utbytesstuderande: Polimi info for incoming exchange students

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

 

SKK Business School, Sungkyunkwan University

https://www.skku.edu/eng/

Sungkyunkwan University, grundat 1398, är ett topprankat Sydkoreanskt universitet. Universitetet har kring 25 000 studeranden varav ca 3300 studerar på SKK Business School. Årligen tar SKK Business School emot över 400 utbytesstuderanden från över 35 länder. SKK Business School är internationellt ackrediterat (AACSB).

Ort: Seoul

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 2 studerande/termin

Språk: Engelska

Kurser: 15 SKKU credits = 30 ECTS. Information om kurserna hittar du i kurskatalogen. För att hitta kurser som erbjuds av SKK Business School välj först “Undergraduate Major” ur sidofältet -> för College (School) in Charge välj ”Business” -> under Major/Dept. kan du välja mellan huvudämnena “Entrepreneurship & Innovation”, “Business Administration”, “Business” och “Global Business Administration”.

Terminer: 

hösttermin: augusti – december
vårtermin: februari – juni
För detaljerad terminsplan se Academic Schedule

Boende: Dormitory boende erbjuds. SKKU kan inte nödvändigtvis erbjuda boende för alla utbytestuderanden på grund av begränsat antal platser, men alla nominerade utbytestuderanden får mera information angående ansökan om boende.

Mer information för inkommande utbytesstuderande: Inbound Exchange/ Visiting Program

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsavtal om studentutbyte i Kanada

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Gustavson School of Business University of Victoria. Universitet är forskningsbaserat och internationellt ackrediterat. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 15.6.2020 för vårterminen 2021. Ansökan öppnar i maj. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi)

Gustavson School of Business University of Victoria (EQUIS, AACSB)

University of Victoria är ett topprankat forskningsbaserat kanadensiskt universitet. Universitetet har ca 21 000 studerande av vilka ca 1100 hör till prestigefyllda Gustavson School of Business. De tar årligen emot ca 180 utbytesstuderande från över 40 olika länder. Gustavson School of Business är grundat 1990 och internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB).

Ort: Victoria, British Columbia

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 2 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 5 courses (7,5 units) = 30 ECTS

Information om kurser: 

Terminer:  Academic calendar
höstterminen: september-december
vårterminen: januari-april
Du ska också delta i ”student orientation” som ordnas före föreläsningarna börjar.

Boende: on-campus boendet är mycket begränsat för utbytesstuderande, som alternativ erbjuds även ”homestay” dvs. boende hos en kanadensisk familj eller off-campus housing.

Mer information för inkommande utbytesstuderande: Incoming student handbook

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal om studentutbyte i Storbritannien och Kanada

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med Leeds University Business School i Storbritannien och Beedie School of Business Simon Fraser University i Kanada. Båda universiteten är internationellt ackrediterade. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 30.01.2020 för höstterminen 2020. Ansökan öppnar före julen. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi)

Storbritannien

Leeds University Business School

http://business.leeds.ac.uk/

University of Leeds hör till det prestigefyllda Russell Group, som består av framstående forskningsbaserade universitet i Storbritannien. Universitetet har över 33 000 studerande. Leeds University Business School (LUBS) är grundat 1874 och är en del av University of Leeds. LUBS har ca 3000 studerande och är internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB, AMBA).

Ort: Leeds, ca 2 timmars tågfärd från London och 3 timmar från Edinburgh

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 2 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 60 credits per termin (30 ETCS)

Information om kurser (”modules”) http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/117/what_can_i_study

Läs också ”Things to consider when choosing modules” på ovan nämnda sida.

Terminer:  

hösttermin: september-slutet av januari
vårtermin: mitten av januari- början av juni

Detaljerad info under academic calendar http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/148/preparation_and_arrival

Du ska också delta i de ”orientation days” som University of Leeds ordnar före föreläsningarna börjar.

Boende: Läs mer om det campus-boende University of Leeds erbjuder (on-campus boende inte garanterat)

http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/148/prepar…

Mer information för inkommande utbytesstuderande: LUBS webbsidor https://business.leeds.ac.uk/undergraduate

Allmänt om studier i Storbritannien https://www.maailmalle.net/sv/studier/storbritannien

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Kanada

Beedie School of Business Simon Fraser University

https://beedie.sfu.ca/

Simon Fraser University är ett forskningsbaserat universitet i regionen British Columbia, grundat 1965. Universitetet har 30 000 studenter på tre campus; Vancouver, Burnaby (huvud campus) och Surrey. Alla tre campus är belägna i ”Metropolitan Vancouver” ca en timme från varandra. Beedie School of Business (SFU Beedie) är internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB) och har ca 4000 studenter

Ort: Vancouver, British Columbia

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande/termin

Språk: engelska

Kurser: 15 units per termin (30 ECTS). Läs om kursval här https://beedie.sfu.ca/programs/international/inbound-exchange

Kurskatalog https://sims.sfu.ca/psp/csprd/?cmd=login&languageCd=ENG&

Terminer
höstterminen:
slutet av augusti- mitten av december

vårterminen: början av januari-slutet av april
Detaljerad info under academic dates http://www.sfu.ca/students/calendar/2020/spring.html
Du ska också delta i de ”orientation days” som SFU Beedie ordnar före föresläsningarna börjar.

Boende: du kan ansöka om studentboende vid SFU's on-campus residences (on-camous boende är inte garanterat). Läs mer om boendet http://www.sfu.ca/students/exchange/housing/on-campus.html

Mer information för utbytesstudenter: https://beedie.sfu.ca/programs/international/inbound-exchange och SFU Exchange Fact Sheet och Beedie Exchange Info.

Information om dokument ss visum etc kan du läsa om här http://www.sfu.ca/students/exchange/new.html

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsuniversitet i Tokyo och Prag

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med Waseda University School of Commerce i Tokyo och University of Economics, Prague (VSE). Båda universiteten är mycket prestigefyllda och internationellt inriktade universitet. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 17.6.2019 för vårterminen 2020. Ansökan öppnar i slutet av maj. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius(at)hanken.fi).

Japan

Waseda University School of Commerce (EQUIS)
https://www.waseda.jp/fcom/soc/en

Waseda är ett privat forskningsinriktat universitet med en internationell profil, grundat 1882. School of Commerce (SoC) har anor från 1904 och har 4400 studerande:

Ort: Tokyo

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 24 credits per termin (= 30 ECTS). Information om kurser: https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en
https://www.waseda.jp/fcom/soc/en/students/courses-in-english

Det är också möjligt att välja kurser i japanska, max 8 credits vid Center for Japanese Language.

Terminer:
hösttermin: september-februari
vårtermin: april-augusti

Detaljerad info under academic calendar i fact sheet.

Boende: Waseda erbjuder inte campus-boende, utbytesstudenterna kan antingen ordna boende helt själva eller via Kyoritsu Maintenance, som är ett privat företag som Waseda rekommenderar.

Mer information: se fact sheet och Wasedas webbsidor.

Allmänt om studier i Japan: https://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Tjeckien

University of Economics, Prague (EQUIS)
https://www.vse.cz/

University of Economics, Prague (VSE) är ett offentligt mycket erkänt forskningsinriktat universitet med en internationell prägel, grundat 1953 med 15000 studenter.

Ort: Prag

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande/termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS per termin. Kurser hittas på webben.  

Du kan också välja 3-6 ECTS i det tjeckiska språket eller tjeckisk historia.

Terminer:
höstterminen: september-december
vårterminen: februari-slutet av maj

Detaljerad info under academic calendar i fact sheet.

Boende: utbytesstudenter kan ansöka om studentboende, mera information här.

Mer information för utbytesstudenter: https://exchange.vse.cz/

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsavtal i Japan

Hanken har signerat ett nytt avtal om studentutbyte med Rikkyo University College of Business i Japan. Rikkyo University är grundat 1874 och är ett av de äldsta forskningsbaserade universiteten i Japan. Universitetet har 20 000 studerande varav 1600 studerar vid College of Business. Du kan ansöka om utbytesplats vid Rikkyo University senast 31.1.2019 för höstterminen 2019. Ansökan om utbyte öppnar före jul. Mera information om universitetet här under.
 

Rikkyo University College of Business, Japan

http://cob.rikkyo.ac.jp/en/

Plats: Tokyo

Nivå: kandidatnivå. Enbart för kandidatstuderande

Antal platser: 2 studerande HT 2019 och 2 studerande VT 2020

Språk: engelska (Hankens behörighetskrav för utbytesstudier)

Kurser: 20 credits per termin. Information om kurser

The College of Business is a general business & management program offering courses in the areas of accounting & finance, marketing, international business, human resource management, business & society, and cross-cultural management/communication as well as business project courses.

Terminer: hösttermin september-februari och vårtermin mars-juli. Detaljerad info i academic calendar

Boende: Det finns möjlighet till on-campus boende (men garanteras inte)

Övrigt: Observera att du måste ha ett "Certificate of Finance" på minst 840,000JPY (ca. 6600 €) för höstterminen och minst 600,000JPY (ca. 4700 €) för vårterminen.

Mer information för inkommande utbytesstuderande och i Fact Sheet.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nytt utbytessamarbete med Università della Svizzera italiana

Intercultural Communication and Economics (ICE) utbytesstudier vid USI Lugano är riktade till kandidatstuderande som ansöker om utbyte för vårterminen 2019. Utbytesstudierna är designade att:

 • öka ditt kunnande om utmaningarna i världen
 • utveckla ledarskapsförmåga och göra dig medveten om konsekvenserna av dina ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga beslut
 • integrera tvärvetenskapliga och tvärkulturella studier vid två universitet

Avklarade studier vid USI leder tll ett ICE-certificate, dvs ett intyg över de avklarade studierna signerat av USIs rektor. Ca 10 studerande från USI kommer att studera vid Hanken inom ramen för detta samarbete under höstterminen. Hankens USI-studerande har en ypperlig chans att lära känna dessa studenter före studierna vid USI under vårterminen.
Ansök till USI Lugano och Hankens andra samarbetsuniversitet här. Ansökningsdeadline för utbytesstudier vårterminen 2019 är 18.6.2018.

****************************************************************

Erasmus+ programmet möjliggör flera Erasmus-utbyten

Hanken erbjuder alla studerande möjligheten till utbytesstudier en gång under studierna vid Hanken. Hittills har de som ansöker en andra gång om utbyte fått en utbytesplats, eftersom det funnits lediga utbytesplatser och stipendiemedel. Utbytesplats för en andra gång har emellertid getts först efter att alla de som ansöker första gången fått en plats. Observera att utbytesstudierna ska ingå i examen och inte förlänga studietiden. Om du är långt hunnen eller studerat länge är det inte alltid motiverat att bevilja studerande en utbytesplats. I sådana fall kan utlandspraktik vara ett bättre alternativ.

Det nya Erasmusprogrammet Erasmus+ (2014-2020) möjliggör fr.o.m. läsåret 2014-2015 att åka flera gånger på Erasmus-utbyte. Förändringen innebär inte att studerande automatiskt har möjlighet att åka två gånger på utbyte via Hankens utbytesprogram, utan endast att den som ansöker om utbytesplats en andra gång nu kan ansöka till universitet inom Erasmusprogrammet även om man varit på Erasmus-utbyte tidigare. I och med att Hanken sänder ut allt fler studerande kan vi inte garantera att den som ansöker om utbytesplats för en andra gång kommer att tilldelas en plats.