Behörighetskrav

På den här sidan kan du läsa om behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Hankens samarbetsuniversitet.

Behörighetskrav för utbytesstudier

Studerande som ansöker om en utbytesstudieplats måste i enlighet med utbytesprogrammen och de bilaterala avtalen med samarbetsuniversiteten vara behörig för utbytesstudier.

En del universitet kan utöver de nämnda behörighetskraven nedan ha ytterligare krav; t ex att studerande har uppnått ett minimiantal studiepoäng (eller att studerande har uppnått studier motsvarande kandidatexamen), har avlagt ett internationellt erkänt språktest i engelska och/eller har ett minimivitsord i de avlagda studierna vid Hanken. De specifika krav ett samarbetsuniversitet kan ha för inkommande utbytesstuderande finns angivet under respektive universitet i Mobility Online Portalen Opens in new window . Internationella koordinatorn (outgoing.mobility(at)hanken.fi) svarar gärna på frågor angående behörighetskraven och urvalsprocessen.

Behörighetskrav för kandidatstuderande

I följande dokument kan du läsa vilka behörighetskraven är för kandidatstuderande vid den integrerade kandidat- och magisterutbildningen att kunna ansöka om en utbytesstudieplats via Hankens utbytesprogram och hur urvalsprocessen går till:


Behörighetskrav för magisterstuderande

I följande dokument kan du läsa vilka behörighetskraven är för studerande antagna direkt till magisterprogram eller magisterutbildning och studerande på magisternivå  i den integrerade kandidat- och magisterutbildningen att kunna ansöka om en utbytesstudieplats via Hankens utbytesprogram och hur urvalsprocessen går till: