Inled dina studier vid öppna universitetet

Här hittar du information om vad du som studerande via öppna universitetet behöver göra och känna till för att komma igång med sina studier efter att du anmält dig till kurserna. Instruktionerna gäller även samarbetsstuderande.

Behöver göras i god tid före kursen börjar

Ta i bruk ditt Hanken-ID

Som ny studerande vid Hanken ska du ska först av allt ta i bruk ditt Hanken-ID Opens in new window  genom stark autenticering.

Eftersom ditt användarkonto först måste hinna skapas tar det 1–3 dagar från bekräftelsen av anmälan till att du kan aktivera ditt ID. Du får inte något separat meddelande om att ditt Hanken-ID är färdigt att aktiveras.

Du som har en finländsk personbeteckning kan aktivera ditt Hanken-ID via vår självbetjäningsportal Opens in new window  med finländska bankkoder eller mobilcertifikat. Om du får ett felmeddelande beror det sannolikt på att ditt konto ännu inte skapats.

Du som vill identifiera dig genom att personligen besöka Hanken kan göra det under öppettiderna för InfoBITen i Helsingfors eller Datacentralen i Vasa Opens in new window , dock tidigast 3 dagar efter att du bekräftade din anmälan. Kom ihåg att ta med dig en officiell identitetshandling.

Om du har frågor om aktiveringen av ditt Hanken-ID ska du kontakta help@hanken.fi

Ta i bruk din Hanken-e-post

All e-post i anslutning till dina studier vid Hanken skickas till din Hanken365-adress Opens in new window  (sidan kräver inloggning med Hanken-ID). Ta i bruk adressen så fort du fått ditt Hanken-ID, så att du inte missar viktig information från läraren.

Om du hellre vill få meddelandena till en annan adress kan du aktivera vidarebefordran från Hanken-adressen. Du är då själv ansvarig för att se till att de inte hamnar i skräpposten.

Logga in på kursens Moodle-sida

När du har aktiverat ditt Hanken-ID ska du logga in på lärplattformen Moodle Opens in new window  och registrera dig på kursens Moodle-sida för att få tillgång till kursmaterialet.

De flesta sidor kräver kursnyckel för registreringen. Den får du av läraren, vanligen via e-post till din Hanken-adress eller som ett meddelande i Sisu Opens in new window . Kursnyckeln skickas ut efter att anmälningstiden är slut och före kursen börjar. För kurser med kontaktundervisning kan den även ges på första föreläsningen. Om du inte fått kursnyckeln och heller inte hittar den i din skräppost, vänligen kontakta läraren. Du hittar lärarens e-postadress i Sisu.

Viktigt för studerande att känna till

Praktiskt om studierna

Studieverktyg

Efter att du anmält dig till kurser och fått ditt Hanken-ID kan du se dina undervisningstider i Sisus studiekalender när du är inloggad. Mera detaljerade uppgifter om undervisningen hittar du i Moodle.

När du har avlagt en kurs registreras din prestation i Sisu. Du kan sedan själv ta ut ett elektroniskt verifierat studieutdrag Opens in new window .

Du kan låna böcker på Hankens bibliotek Opens in new window och använda bibliotekets elektroniska resurser. 

Du hittar en lista på alla studieverktyg du har tillgång till här.

Tentamen

Tentamen kan ske som e-tent i examinarium på Hanken, traditionell papperstent eller online i Moodle. Du ska alltid anmäla dig till tentamen. Bekanta dig med tentamensreglerna i god tid före din tent.

E-tenten sker i Hankens utrymmen i Helsingfors eller Vasa. Du väljer själv tentamenstidpunkt och ort i samband med tentanmälan. Mera info om E-tentamen i Exam hittar du här Opens in new window

Traditionell pappersexamen sker på de för kursen fastställa tentamenstillfällena, som du hittar info om i Moodle. Mera info om traditionell papperstentamen hittar du här Opens in new window .

Om tenten sker online i Moodle meddelar läraren hur detta går till.

Individuella arrangemang

Som studerande vid Hanken har du möjlighet att vid behov bli beviljad individuella arrangemang för dina studier. Läs mera om hur du ansöker om individuella arrangemang här Opens in new window .

Studieregler

Du får endast försöka höja ett godkänt tentamensvitsord en gång. Höjningen måste ske under samma kursomgång (undervisningsmoment). Det bättre vitsordet gäller då alltid.

Du kan inte gå om en kurs du redan fått ett godkänt vitsord i.

Du hittar mera info om vilka regler som gäller för dina studier i Hankens instruktion om studier och examination Opens in new window .

Som studerande vid Hanken förväntas du följa Hankens uppförandekod Opens in new window .

Du förväntas även känna till Hankens policy för användning av artificiell intelligens Opens in new window som stöd i studier och undervisning.

Vid fall av fusk, akademisk ohederlighet eller misstanke om fusk eller ohederlighet i samband med studieprestationer tillämpas Hankens handlingsplan vid fusk Opens in new window .

Kursutvärdering

Efter varje kurs du deltar i blir du ombedd att ge feedback via Spark. Det är din skyldighet som studerande att svara på kursutvärderingen och hjälpa till att utveckla utbildningen på Hanken. Läs mera om kursutvärdering via Spark här Opens in new window .

Behöver du hjälp?

Praktiska frågor om studierna:

Hanken-ID och övriga IT-problem: help@hanken.fi

E-tentamen i Exam: e-tent@hanken.fi

Traditionell tentamen: tenter@hanken.fi