Forskningsfinansiering

På dessa sidor hittar du information om forskningsfinansiering riktad till dem som forskar vid Hanken.

Informationen på dessa sidor är intern. Vi rekommenderar att du alltid loggar in så att du kommer åt all information.

Kontakta forskningsombuden (research@hanken.fi) för hjälp och frågor vid ansökningar!

Finansieringskällor

Du kan söka efter lämpliga finansieringskällor i många kanaler:

Öppna årsklockan i ett nytt fönster »

Innan du ansöker

Observera: Högskolans förbindelse vid ansökningar om extern finansiering

En ansökan om extern finansiering kräver alltid högskolans förbindelse ifall eventuella beviljade medel ska administreras av Hanken.  På Hanken kategoriseras projekt och forskningsaktiviteter som finansieras av externa finansiärer enligt följande:

  • Projekt och aktiviteter där medel som beviljats av externa finansiärer administreras av högskolan (beviljade medel betalas in på Hankens konto)
  • Projekt och aktiviteter där medel som beviljats av externa finansiärer betalas in på den sökandes egna privata konto

Ifall medel ska administreras av Hanken, kontakta alltid forskningsombuden (research@hanken.fi) i god tid innan du lämnar in en ansökan!

Projektfinansiering

Om du planerar söka finansiering för större forskningsprojekt, bör du vara i kontakt med forskningsombuden minst två månader innan ansökan ska skickas in. Ju tidigare vi får veta om dina planer på att lämna in en ansökan, desto bättre stöd och hjälp kan vi erbjuda. Vi hjälper dig gärna med din ansökan!

Denna guide ger en översikt över de frågor du bör beakta i externt finansierade forskningsprojekt:

Vid hjälp med planering av forskningsprojekt, kontakta forskningsombuden Malin Wikstedt eller Jaana Kokkonen.

När du börjar planera en budget för ett forskningsprojekt, kontakta projektcontroller Jill Rehnman för mer information och instruktioner.

Beställningsforskning

Projekt som innebär avtal med företag eller myndigheter till marknadspris, och där det är tillåtet och rentav önskvärt att visa upp ett överskott, går under benämningen beställningsforskning. Kontaktperson för beställningsforskning är Hankens jurist Victoria Sandberg.

Doktorander

Doktorander kan kontakta chef för Hankens doktorsprogram Anu Helkkula för hjälp med att söka finansiering för sina studier.

Finansiering för konferenser och forskarbesök

Finansieringsansökningar för att ordna konferenser kräver Hankens förbindelse endast om det ansökta beloppet är över 5000 euro.

Institutionerna kan ansöka om medel för att bjuda in utomstående forskare från Hankens fonder.

Forskarbesök kan även finansieras genom Hankens Fulbright -samarbete.

Då du beviljas finansiering

Om din ansökan beviljas medel och dessa ska administreras av Hanken, kontakta projektcontroller Jill Rehnman.

Premiering av extern forskningsfinansiering

Hanken har ett premieringssystem för att belöna ansökningar om extern finansiering. Mer information om detta hittar du här.