Kriget i Ukraina

Gul blått staket
Hanken uttrycker sin djupaste sympati och sitt stöd till Ukraina och dess akademiska gemenskap. Den här sidan är tillägnad situationen i Ukraina. Här samlar vi nyheter, information om olika former av stöd och annat aktuellt material.

Hankens ledningsgrupp ansvarar för samordningen av de åtgärder Hanken vidtar med anledning av situationen i Ukraina. Ledningsgruppen ansvarar för kommunikationen och samarbetet relaterade till situationen med våra partners och myndigheter.

Hanken följer finska statens och undervisningsministeriets riktlinjer för forskning, utbildning och samarbete kring studentutbyte med Ryssland. Vi kommer också att följa beslut som fattas internationellt, som till exempel eventuella ändringar i europeiska utbytesprogram. 

Det här betyder det i praktiken:

Forskning

För närvarande kommer vi inte att ingå nya avtal eller lansera nya samarbetsprojekt med Ryssland, eller någon annan enhet som berörs av sanktionerna.

 
Resor

Vi följer utrikesministeriets rekommendation att undvika resor till Ukraina, Ryssland och Vitryssland.

 
Studentutbyte

För tillfället har vi inget studentutbytessamarbete med Ryssland.

 
Studenter från Ukraina

Hanken deltar i universitetens gemensamma initiativ för att hjälpa studenter som tvingats fly undan kriget i Ukraina. Personer som fått tillfälligt skydd i Finland kan via en fristående studierätt få möjlighet att gratis avlägga studier hos oss. Hankens studievägledning och öppna universitet hjälper de här studenterna att hitta lämpliga och ändamålsenliga kurser. Läs mer här.

 

Det är viktigt att komma ihåg att trots den kritiska situationen är vi alla en del av Hanken-gemenskapen och alla studenter och lärare är lika viktiga och uppskattade. Vi förväntar oss att alla i Hanken-gemenskapen ska agera enligt våra värderingar, vara inkluderande och respektera varandra. Vi har nolltolerans mot alla former av hatretorik, mobbning och trakasserier.

Om du behöver stöd:

Vi reagerar alla på olika sätt i krissituationer. Reaktionerna kan variera beroende på vad personen har för roll.

Om du  inte mår bra, fundera vad som kunde hjälpa dig och vad som har hjälpt dig tidigare. Här några exempel som kan vara till hjälp:

Begränsa informationsflödet
 • Läs nyheter t.ex. bara ett par gånger per dag
 • Begränsa användningen av sociala medier
 • Ta bort pop up -meddelanden från din mobil
 • Tänk på vilken tid på dygnet du läser eller följer nyheter. Undvik att följa nyheter sent på kvällen, ifall det påverkar din sömn.
Dina grundläggande behov
 • Upprätthåll dina rutiner gällande måltider, sömn, fritid, sport mm.
 • Ändra rutinerna om det känns bättre
 • Fundera på vilka behov som just nu är viktigast för dig och vilka som stöder ditt välmående mest i situationen. Gör t.ex. en mindmap om vad som är viktigast för dig just nu.
Aktiviteter
 • Fundera på vilka av dina aktiviteter som stöder dig nu? Vad vill du göra?
 • Fundera på vad som tar dina tankar från situationen som stressar dig; en film, sport, bok, vänner. Ta gärna en paus genom att göra något helt annat.

Chockerande händelser påverkar känslor, tankar, kroppen och aktiviteter. Negativa känslor är också okej och normala just nu. Försök inte undvika dem. Reflektera och acceptera dem, fast du inte tycker om dem. Negativa känslor tar slut – förr eller senare – men försök undvika en negativ spiral. 

Sök socialt stöd av familj, vänner eller arbetsgemenskapen. Fundera var du får det bästa stödet och av vem.

Chefen

Chefen ska leda arbetet och se till att basfunktionerna fungerar. Rutiner och kontinuitet ger trygghet. Det egna arbetet är viktigt och har betydelse.

 • Var lugn, ta den tid du behöver, gör inte förhastade beslut.
 • Se till att du själv orkar och kan koppla av. Använd dina kontakter och nätverk.
 • Ge tid för diskussion och frågor.
 • Acceptera olika slags reaktioner och känslor, stöd olika individuella sätt att bearbeta svåra situationer.
 • Be om extern hjälp vid behov.
 • Stöd kontinuitet och god vilja. Påminn om att alla ska bete sig korrekt och med respekt.
 • Uppmuntra dina medarbetare att komma tillbaka till Hanken. Gör saker tillsammans med kollegerna, ha förtroende för varandra.
 • Koncentrera dig på sådant som du kan påverka.
 • Känslor av osäkerhet är normala, ingen vet vad som kommer att hända.
 • Fråga, stanna upp, tacka, lyssna, prata.

Källa: Auntie och Terveystalo

 

Till medierna:

HUMLOG-institutet vid Hanken är världsledande inom forskning i humanitär logistik, det vill säga hur man bäst når ut med hjälp till människor i krisdrabbade områden.