Hanken i siffror

Här kan du bekanta dig med Hanken i siffror.

2023

Icon - Students
Antal studenter enligt nivå samt personal

Kandidat: 1 375
Magister: 1 160
Doktorander: 115
Personal: 299* (årsverken)

*Undervisande och forskande personal samt övrig personal

  Icon - Publications
Publikationer

Grupp  A och C*: 233
Varav open access-publikationer: 132

* Grupp A vetenskapliga referentgranskade artiklar, grupp C vetenskapliga böcker

 
Icon - Exchange studies
Studentmobilitet

Inkommande utbytesstudenter: 204
Hankenstudenter på utbyte eller utlandspraktik: 299

  Icon - Money
Finanser
2022
2023
Omsättning 25,4 M€ 27,4 M€
Tillgångar 167,5 M€ 185,9 M€

 

2021 - 2023

Icon - Publications
Vetenskapliga publikationer
2021
2022
2023
Publikationstyp A och C 250 215 233

 

 

 
Icon - Students
Inskrivna studenter
2021
2022
2023
Kandidatstudenter 1 406 1 414 1 375
Magisterstudenter 1 087 1 115 1 160
Doktorander 127 120 115
 
Icon - Alumni
Antal utexaminerade
2021
2022
2023
Kandidatexamen 279 253 252
Magisterexamen 308 315 310
Doktorsexamen 13 14 14
 
Icon - Co-Operation
Utexaminerade inom målsatt tid
2021
2022
2023
Kandidatexamen 147 144 151
Magisterexamen 135 128 130
Fått arbete inom 3 mån efter examinering*
94% 95%

Uppdateras
senare

 

* Financial Times Masters in Management-ranking