Hanken i siffror

Här kan du bekanta dig med Hanken i siffror.

2022

Icon - Students
Antal studenter enligt nivå samt personal

Kandidat: 1 414
Magister: 1 115
Doktorander: 120
Personal: 288* (årsverken)

*Undervisande och forskande personal samt övrig personal

  Icon - Publications
Publikationer

Grupp  A och C*: 219
Varav open access-publikationer: 127

* Grupp A vetenskapliga referentgranskade artiklar, grupp C vetenskapliga böcker

 
Icon - Exchange studies
Studentmobilitet

Inkommande utbytesstudenter: 233
Hankenstudenter på utbyte eller utlandspraktik: 270

 

  Icon - Money
Finanser
2021
2022
Omsättning 25,0 M€ 25,4 M€
Tillgångar 172,0 M€ 167,5 M€

 

2020 - 2022

Icon - Publications
Publikationer
2020
2021
2022
Publikationstyp A1-A4 & C1 (totalt) 214 242 213
Varav JUFO* - Nivå 2 71 78 63
Varav JUFO* - Nivå 3 26 54 56

 

* Nationella Publikationsforum-klassificeringen

 
Icon - Students
Inskrivna studenter
2020
2021
2022
Kandidatstudenter 1 401 1 406 1 414
Magisterstudenter 1 030 1 087 1 115
Doktorander 127 127 120
 
Icon - Alumni
Antal utexaminerade
2020
2021
2022
Kandidatexamen 249 279 253
Magisterexamen 318 308 315
Doktorsexamen 9 13 14
 
Icon - Co-Operation
Utexaminerade inom målsatt tid
2020
2021
2022
Kandidatexamen 112 147 144
Magisterexamen 138 135 128
Fått arbete inom 3 mån efter examinering*
97% 94%

Uppdateras
senare

 

* Financial Times Masters in Management-ranking