| 08.10.2021

Kurt Björklund donerar en miljon euro till Hanken

Hankenalumnen Kurt Björklund donerar en miljon euro till den pågående fundraisingkampanjen Räkna med Hanken. Med sin donation önskar Björklund inspirera Hankens övriga alumner att delta i kampanjen och därmed stärka Hankens kärnverksamhet.

– Hanken har gett mig en fantastisk grund att stå på och med denna donation vill jag dels ge tillbaka för den utbildning jag fått och även understryka vikten av att samma förutsättningar ges till kommande generationer. Att investera i högklassig utbildning säkerställer en konkurrenskraftig framtid för Finland, säger Kurt Björklund.

– Det är med stor glädje och djup tacksamhet vi tar emot denna donation. Det betyder väldigt mycket att Hankens alumner stöder sin alma mater, det är det yttersta beviset på att Hanken utvecklas i rätt riktning och lever upp till de krav och förväntningar som ställs av såväl individer som samhället i stort, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information:
Camilla Wardi, Chef för näringslivsrelationer och samverkan
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64