Steg 2: Kunskap om branscher

Det existerar massor med karriäralternativ för utexaminerade från Hanken.

De flesta karriäralternativ är inte begränsade till en viss utbildning eller till ett visst huvudämne. Karriärtjänster hjälper dig med information om olika branschers utbildningskrav och framtidsutsikter bl.a. med information om karriärutvecklingen hos utexaminerade, samt via olika evenemang.

research.png

Fundera på drömläget:
-Om du kunde göra vad som helst, vad skulle du göra då?
-Vilka är alternativen du står inför?

Kom ihåg att ett mål är en dröm taget på allvar! Nätverkande ger dig svar på många frågor och kan hjälpa dig identifiera ditt drömläge och hur du kan nå detta.

På vägen till drömläget kan du möta på hinder. Ett hinder är gapet som finns mellan där du är nu och dit du vill. De goda nyheterna är att när du har identifierat gapet kan du börja jobba på att fylla det. Ta hjälp av följande övningar i ditt nätverkande och när du arbetar på dina hinder.

Professionellt nätverkande (bakom login):

Hinder:

 

Delta i och stärk din branschkännedom

För att få bredare kunskap om branscher kan du även ta del av Karriärtjänsters utbud inom ämnet (obs! du kan behöva scrolla för att hitta rätt):