Snabbmeddelanden på flera språk: WhatsApp i finlandssvensk digital kommunikation

Illustrerad bild av unga vuxna på telefoner.
Forskningsprojekt intresserat i flerspråkighet i finlandsvensk digital kommunikation.
  1. Öppna valfri chatt i WhatsApp-appen 
  2. Klicka ⋮ > Mer > Exportera chatt > Inkludera media 
  3. Skicka innehållet per e-post till mmwah@hanken.fi
  4. Redigera/anonymisera din donation  

Noggrannare instruktioner för redigeringsprocessen får ni senare, men idéen är att den som donerar själv får besluta vad som ska censureras och anonymiseras, så att ingen data som kan kopplas till hen tas med i korpusen. 

 

Digital kommunikation driver språkliga innovationer

Språket utvecklas ständigt, och som ’digital natives’ driver vi en ny våg av språkliga förändringar. Nya generationer omformar vårt sätt att använda språk och nu i den alltmer digitala världen har förändringarna lagt i en ny växel. Flerspråkig kommunikation är numera en norm och gränserna mellan talspråk och skriftspråk har blivit suddiga. Vi anser att dessa trender är betydelsefulla och värda att utforskas och kartläggas. 

Projektet Snabbmeddelanden på flera språk: fokus på WhatsApp i finlandssvensk digital kommunikation kommer resultera i korpusen MMWAH – Multilingual multimodal WhatsApp Corpus at Hanken. Projektet samlar in data kring unga vuxnas språkanvändning i datormedierad kommunikation. Sponsorering har i nuläget beviljats av Svenska Kulturfonden, som finansierat verksamhet för två år.   

Nästa steg i projektet

För vår uppgift krävs data, som i detta fall betyder det naturligt förekommande språk mellan människor i vår målgrupp. Målet är att skapa en korpus, dvs. bearbetad textsamling. Korpusen kommer fungera som bas för språkforskning, språkteknologi och marknadsföring och mycket mer. Genom att delta i vårt forskningsprojekt och dela med dig av din data bidrar du till en bättre förståelse av unga vuxnas språk, flerspråkighet och språkväxling, samt hjälper du bevarar vårt språk för framtida forskning.

Materialet som samlas in kommer att bearbetas, anonymiseras och till sist göras tillgänglig enligt principerna för öppen vetenskap. Korpusen kommer att fylla tomrummet för informellt digitalt skriftspråk bland befintliga textsamlingar på finlandssvenska. GDPR följs noggrant och deltagare har fullmakt att redigera och radera deras donation enligt eget tycke. Processen är säker och ditt samtycke är det viktigaste för oss.  

Vårt mål är att framförallt fånga upp språkanvändningens form och inte innehållet i sig själv, dvs. Hur någonting sägs är mer betydelsefullt än Vad som sägs. Om du har en WhatsApp chatt, endera gruppchatt eller privat, som du kan tänka dig donera till detta syfte, vore vi mycket tacksamma. För att trygga er säkerhet vill vi att ni som donerar anonymiserar materialet och tar bort känsliga meddelanden själv.  Att donera kräver i lite tid och energi, men vi hoppas att ni med ser vilken betydelse din donation skulle ha för forskningen.

Vi tar gärna emot frågor och feedback per e-post!

Project logo, grön bubble med mobil, QR-kod och kyssande emoji.
Associate Professor

Ämnet Engelska (Helsingfors)

Research Assistant

Centret för språk och affärskommunikation

Research Assistant

Centret för språk och affärskommunikation