Program i datorsalarna

Nedan syns de program som finns installerade i datorsalarna på Hanken, grupperade enligt typ av program. Eventuellt kommer några program till och andra faller bort under terminen. Detta är läget april 2020.

Behöver du ett visst program i undervisningen? --> läs instruktionerna för anskaffning av program!

Kontorsprogram - Office program

 • Microsoft Office 365, inklusive project
 • Project Libre
 • LibreOffice  
 • Adobe Acrobat Reader

Statistics, Maths, Finance etc.

 • Gauss 12
 • SPSS Statistics 26
 • SPSS Amos 26
 • Maxima Algebra System http://maxima.sourceforge.net/ (Maxima är ett system för manipulering av symboliska och numeriska uttryck, inklusive differentiering, integration, Taylor-serier, Laplace-transformationer, vanliga differentiella ekvationer, system med linjära ekvationer, polynomer och uppsättningar, listor, vektorer, matriser och tensorer. Maxima ger numeriska resultat med hög precision med hjälp av exakta fraktioner, godtyckliga precisionstal och variabla precision flytande punktnummer. Maxima kan plotta funktioner och data i två och tre dimensioner.)
 • MikTeX (ett typsättningssystem som är "avsett för skapandet av vackra böcker - och särskilt för böcker som innehåller mycket matematik")
 • Voitto+ CD http://www.asiakastieto.fi/en/
 • Eviews 11 http://www.eviews.com (Uppskattning, prognos, statistisk analys, grafik, simulering, datahantering, allt i ett kraftfullt, grafiskt objektorienterat gränssnitt.)
 • Oxmetrics 8 http://www.oxmetrics.net/ (En familj av programvarupaket som erbjuder en integrerad lösning för ekonometrisk analys av tidsserier, prognoser, finansiell ekonometrisk modellering eller statistisk analys av tvärsnitt och paneldata.)
 • Lisrel 10.20 Student edition
 • Invest for Excel (Invest for Excel är mjukvarulösningen för kapitalbudgetering, finansiell modellering och värdering)
 • Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library)
 • R and RStudio (en fri mjukvarumiljö för statistisk databehandling och grafik)
 • Rapidminer (Avancerad analys. Predictive Analytics. Databehandling, ETL, rapportering, instrumentpaneler i ett verktyg. 1000+ metoder: data mining, business intelligence, ETL, data mining, data analysis + Weka + R, prognos, visualisering, business intelligence)

Webbläddrare - Browsers

 • Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Edge

Multimedia

 • VLC http://www.videolan.org/vlc/index.html (VLC är en gratis och öppen källkods multimediaspelare och ramverk som spelar de flesta multimediafiler såväl som DVD, ljud-CD, VCD och olika strömningsprotokoll.)
 • Gimp (GNU Image Manipulation Program)
 • Image Magick (en programvarusvit för att skapa, redigera, komponera eller konvertera bitmappsbilder)

Diverse

 • LyX (kombinerar kraften och flexibiliteten hos TeX / LaTeX med användarvänligheten av ett grafiskt gränssnitt)
 • TMC NetBeans (en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för främst utveckling med Java)
 • FreeMind är en ledande gratis mind-mapping-mjukvara skriven i Java.

Utilities and Tools

Web Authoring, HTML etc

 • Publish or Perish (Analysverktyg för citat)
 • Proquest for word ( -- an online research management, writing and collaboration tool -- is designed to help researchers easily gather, manage, store and share all types of information, as well as generate citations and bibliographies.)
 • JabRef

Specialprogram i Helsingfors

Quantum

 • Bloomberg
 • CapitalIQ
 • Eikon
 • Facset
 • Infront
 • Mathematica
 • SDC Platinum
 • Stata 16

 

Specialprogram i Vasa

Rum 221

 • Bloomberg
 • CapitalIQ
 • Eikon
 • Facset
 • Infront
 • Mathematica
 • SDC Platinum
 • Stata

Klassrum 326

 • Visma Navita Yritysmalli