| 14.06.2022

OP Gruppen donerar 120 000 euro till Hanken

OP Gruppen har fattat beslutet att donera 120 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken.

– För oss i egenskap av en stor finsk aktör är det viktigt att främja mångsidig forskning och kompetens såväl nationellt som lokalt. Vi har stärkt finländarnas ekonomikunskaper i vardagen redan i 120 år och genom universiteten stöder vi vårt lands spetskompetens inom finans- och ekonomivetenskap, konstaterar OP Gruppens chefdirektör Timo Ritakallio.

– OP Gruppens donation är mycket betydelsefull och vi är väldigt tacksamma. Hankens framgång bidrar till ett konkurrenskraftigare Finland. För att Finland skall fortsätta att utvecklas krävs ett starkt intellektuellt kapital, det är Hankens främsta uppgift att bidra med detta, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 6 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola. Läs mera och donera här. Opens in new window