Kandidat- och magisterstudier

Handelsrättstudier på Hanken

Ämnet handelsrätt erbjuder kandidatutbildningar som omfattar 180 ECTS och magisterutbildningar som omfattar 120 ECTS. Du kan studera handelsrätt på svenska upp till magisternivå både i Helsingfors och i Vasa. 

I Helsingfors har vi även två engelska magisterutbildningar, Governanvce and Corporate Governance och Intellectual Property Law. Det senare programmet erbjuds i samarbete med IPR University Center Opens in new window

Handelsrätt som huvudämne eller biämne

Relativt få hankeiter väljer handelsrätt som huvudämne men dessa placerar sig dock mycket bra på arbetsmarknaden. Det finns flera yrkesprofiler där en kombination av ekonomiskt och starkt juridiskt kunnande är eftersökt.

De biämneskurser man väljer skall matcha huvudämnet och de flesta hankeiterna väljer att komplettera kursen Handelsrättens grunder med åtminstone ett par kurser. Några förslag på lämpliga kombinationer enligt huvudämne ser du nedan.

 • Marknadsföring: Köp- och avtalsrätt, Marknadsrätt, Immaterialrätt samt Varumärkesrätt
 • Redovisning: Bolags- och finansieringsrätt samt Skatterätt
 • Företagsledning: Arbetsrätt samt Bolags- och finansieringsrätt
 • Finansiering och Investering: Bolags- och finansieringsrätt, Taxes and Corporate Finance och Skatterätt

Kandidatstudierna i handelsrätt ger dig:

Grundläggande kunskaper i affärsjuridikens olika delområden: arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, finansieringsrätt, allmän handelsrätt, immaterialrätt, skatterätt, corporate governance. Genom att studera handelsrätt får du också viktiga kunskaper i styrning och praktisk ledning av företag

Undervisning i handelsrätt ges i form av föreläsningar och övningar:

 • För att stödja din inlärning använder vi oss av case- samt övningsarbeten och inlämningsuppgifter
 • Samarbetet med näringslivet (Hankens partnerföretag och andra intresseparter) ger dig en stark praktisk koppling och kontakter till företag

Du kan kombinera handelsrätt på kandidatnivå med andra ämnen vid Hanken:  

 • Ifall du siktar på en karriär inom revision kan du välja kurser i redovisning
 • Exempel på andra ämneskombinationer som våra huvudämnesstuderande väljer är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation eller nationalekonomi

Magisterstudier i handelsrätt ger dig:

I magisterstudierna inom handelsrätt får du fördjupade kunskaper om de affärsrättsliga risker och möjligheter som gäller företagets beslutfattare, ägare och personal. Utöver detta får du fördjupade kunskaper om hur juridiken kan påverka anställningar, inköp, produktion, företagsarrangemang, vinstutdelning koncernstruktur med mera.

I undervisningen har du en aktiv roll:

 • Utöver föreläsningar sker din inlärning genom inlämnings- eller caseuppgifter som presenteras och diskuteras
 • I undervisningen använder vi oss av praktiska/verkliga exempel från näringslivet och undervisningen sker i samarbete med näringslivet, vilket förstärker dina praktiska färdigheter och öppnar för flera olika karriärmöjligheter.

Du kan kombinera handelsrätt på magisternivå med andra ämnen vid Hanken:

 • Ifall du siktar på en karriär inom revision kan du välja kurser i redovisning.
 • Exempel på andra ämneskombinationer som våra huvudämnesstuderande väljer är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation eller nationalekonomi.