Kandidat- och magisterstudier

Handelsrättstudier på Hanken

Ämnet handelsrätt erbjuder kandidatutbildningar som omfattar 180 ECTS och magisterutbildningar som omfattar 120 ECTS. Du kan studera handelsrätt på svenska upp till magisternivå både i Helsingfors och i Vasa. Läs mer om kurserna i Helsingfors  Opens in new window och Vasa Opens in new window .

I Helsingfors har vi även två engelska magisterutbildningar, Governanvce and Corporate Governance och Intellectual Property Law. Det senare programmet erbjuds i samarbete med IPR University Center Opens in new window

Studierna på kandidatnivå

Kandidatstudierna i handelsrätt ger dig:

 • Grundläggande kunskaper i affärsjuridikens olika delområden: arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, finansieringsrätt, allmän handelsrätt, immaterialrätt, skatterätt, corporate governance
 • Viktiga kunskaper i styrning och praktisk ledning av företag

Undervisning i handelsrätt ges i form av föreläsningar och övningar:

 • För att stödja din inlärning använder vi oss av case- samt övningsarbeten och inlämningsuppgifter
 • Samarbetet med näringslivet (Hankens partnerföretag och andra intresseparter) ger dig en stark praktisk koppling och samt kontakter till företag
 • Vi använder digitala medier för att stödja din inlärning

Du kan kombinera handelsrätt på kandidatnivå med andra ämnen vid Hanken:  

 • Ifall du siktar på en karriär inom revision kan du välja kurser i redovisning som är det andra huvudämnet under institutionen för handelsrätt och redovisning
 • Exempel på andra ämneskombinationer som våra huvudämnesstuderande väljer är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation eller nationalekonomi

Studierna på magisternivå

Magisterstudier i handelsrätt ger dig:

 • Fördjupade kunskaper om de affärsrättsliga risker och möjligheter som gäller företagets beslutfattande och ägare samt personal
 • Fördjupade kunskaper om hur juridiken kan påverka anställningar, inköp, produktion, företagsarrangemang, vinstutdelning koncernstruktur och annat

I undervisningen har du en aktiv roll:

 • Utöver föreläsningar sker din inlärning genom inlämnings- eller caseuppgifter som presenteras och diskuteras
 • I undervisningen använder vi oss av praktiska/verkliga exempel från näringslivet och undervisningen sker i samarbete med näringslivet, vilket förstärker dina praktiska färdigheter och öppnar för flera olika karriärmöjligheter.

Du kan kombinera handelsrätt på magisternivå med andra ämnen vid Hanken:

 • Ifall du siktar på en karriär inom revision kan du välja kurser i redovisning.
 • Exempel på andra ämneskombinationer som våra huvudämnesstuderande väljer är finansiell ekonomi, företagsledning och organisation eller nationalekonomi.

Handelsrätt som huvudämne eller biämne

Relativt få hankeiter väljer handelsrätt som huvudämne men dessa placerar sig dock mycket bra på arbetsmarknaden. Det finns flera yrkesprofiler där en kombination av ekonomiskt och starkt juridiskt kunnande är eftersökt.

De biämneskurser man väljer skall matcha huvudämnet och de flesta hankeiterna väljer att komplettera kursen Handelsrättens grunder med åtminstone ett par kurser. Några förslag på lämpliga kombinationer enligt huvudämne ser du nedan.

 • Marknadsföring: Köp- och avtalsrätt, Marknadsrätt, Immaterialrätt samt Varumärkesrätt
 • Redovisning: Bolags- och finansieringsrätt samt Skatterätt
 • Företagsledning: Arbetsrätt samt Bolags- och finansieringsrätt
 • Finansiering och Investering: Bolags- och finansieringsrätt, Taxes and Corporate Finance och Skatterätt