| 30.05.2024

Hanken tackade sina donatorer och partnerföretag: ”Vi skulle inte kunna bygga ett bättre Finland utan ert stöd”

Publiken sitter samlad i festsalen på Hanken
För att uttrycka sin tacksamhet och fira framgångsrika samarbeten bjöd Svenska handelshögskolan (Hanken) in donatorer och representanter för Hankens partnerföretag till högskolan onsdagen 29 maj.

– Vi skulle inte kunna utvecklas och bygga ett bättre Finland utan stöd från våra donatorer och partners. Tack så mycket för allt ni har gett oss. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, sade Hankens rektor Ingmar Björkman i sitt välkomstord.

Under evenemanget presenterades olika perspektiv på säkerhets- och försvarspolitik.

– Världen har förändrats dramatiskt under de senaste åren, vilket har haft en inverkan på oss alla i samhället och även på den högre utbildningen. Vi på Hanken gör vårt bästa för att följa utvecklingen noga och bidra till vårt lands resiliens med vår expertis, genom att utbilda våra studenter och sprida kunskap, sade Charlotta Collén, Hankens direktör för forskning och internationella ärenden.

Finlands utrikesminister Elina Valtonen konstaterade att det är omöjligt att skilja säkerhet från ekonomisk utveckling och teknologi. 

– Våra värderingar kräver att vi förblir konkurrenskraftiga på global nivå. Jag menar bokstavligen att demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen måste vara attraktiva också ur ekonomisk synvinkel. Vi måste fokusera på ekonomin som en grundläggande byggsten i vår säkerhetspolitik.

Utrikesminister Elina Valtonen håller tal i Hankens festsal
Utrikesminister Elina Valtonen.

Minister Valtonen sade att västvärlden aldrig har varit så enad som den är nu. Både Nato och EU fortsätter att locka till sig nya medlemskandidater. 

– Nato och EU är källor till fred, säkerhet och välstånd. De kommer att stå emot tidens tand när det gäller att trygga detta viktiga uppdrag. Till skillnad från Ryssland utvidgas inte Nato eller EU med våld. Det är de fria människorna i demokratiska länder som väljer att gå med, sade minister Valtonen.

Hon påpekade att Ryssland redan en längre tid har varit på väg in i en krigsekonomi genom sina massiva investeringar i krigsindustrin. Enligt minister Valtonen kommer sådana experiment att falla sönder med tiden. De kan dock vara farliga på kort sikt.

– Under tiden måste vi fokusera på dessa tre saker: hjälpa Ukraina i så stor utsträckning som vi bara kan i dag och investera i europeiskt försvar och avskräckning på ett strategiskt sätt, stärka Europas strategiska konkurrenskraft med särskilt fokus på entreprenörskap och humankapital och för det tredje är det mycket viktigt att vi håller oss nära och trogna våra värderingar och våra hjärtan, för i slutändan är det den konkurrensfördel vi alltid kommer att ha framför autokraterna.

Under Hankens partnerstämma talade också före detta kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen om europeisk säkerhet och försvar i en föränderlig värld. Gyöngyi Kovács, Erkko professor i humanitär logistik och Hankens prorektor med ansvar för forskning, presenterade Hankens HUMLOG-institut.

Under tillställningen uppmärksammades vinnaren av Fazerstipendiet Lisa Theman och Abdullah Jarkas and Yajuvinder Singh, vinnarna av EMBA-stipendiet 2023 och 2024 som delas ut av Waldemar von Frenckells Stiftelse.

Rektor Ingmar Björkman delade också ut stipendium till de fem procent av studenterna som presterat bäst både på kandidat- och magisternivå. De premierade studenterna som gett sitt samtycke till publicering hittar du här: Stipendier och hedersutnämningar – Rector’s list.

Text: Jessica Gustafsson
Bild: Niklas Günsberg

Fler bilder från evenemanget hittar du här:
Flickr – Hanken School of Economics

Läs mer om Hankens partnerprogram:
Hankens partnerprogram