Tyska som biämne

business-deal-proposal.jpg
Här hittar du information om biämnet “Interkulturell affärskommunikation på tyska”.

 

Studera Interkulturell affärskommunikation på tyska som biämne!

Välj “Interkulturell affärskommunikation på tyska” som biämne! Biämnet är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation på tyska i ditt yrkesliv. Biämneshelheten omfattar 25 studiepoäng och biämnet kan avläggas både på kandidat- och magisternivå.

Alla kurser i kursutbudet nedan kan ingå i biämnet “Interkulturell affärskommunikation på tyska”.

Kurserna i tyska kan också tas separat utan att nödvändigtvis behöva bilda en biämneshelhet.

 

Biämnesstudier i Interkulturell affärskommunikation på tyska

För examensstuderande vid Hanken

I biämnesstudierna i tyska (25 SP) kan ingå:

  • Kurserna på Hanken (se kursutbudet nedan)
  • Kurser i tyska vid Aalto-universitetets språkcenter respektive Vasa universitetets språkcenter Linginno
  • Språkkurser på tyska avlagda vid ett universitet i Tyskland, Österrike eller Schweiz (t.ex. med stipendium från Elisabeth Schusters stipendiefond)
  • Utbytesstudier på tyska avlagda i Tyskland, Österrike eller Schweiz

 

För externa målgrupper

Att studera Interkulturell affärskommunikation på tyska som biämne vid Hanken erbjuds endast åt examensstuderande vid Hanken. Utomstående kan ändå ansöka om rätt att avlägga enskilda kurser i tyska som erbjuds.

 

Kursutbud för Interkulturell affärskommunikation på tyska som biämne

Alla kurser i kursutbudet som öppnar sig under rullgardinen nedan kan ingå i biämnet “Interkulturell affärskommunikation på tyska”. Biämneshelheten består av 25 SP.

 

Kursutbud för biämnet Interkulturell affärskommunikation på tyska:

5527-A(-V)  – Deutsch I A (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5527-A-2-E – Deutsch I A Online (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5527-B(-V) – Deutsch I B (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5527-B-2-E – Deutsch I B Online (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5528-A(-V) – Deutsch II A Karriere D (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5528-B(-V) – Deutsch II B Karriere D (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5546(-V) – Deutsch III A: Deutsch für Ökonomen (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5547(-V) – Deutsch III B: Deutsch für Ökonomen (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5551-E – Deutsch IV-1: Geschäftskommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5552-E – Deutsch IV-2 Mündliche Kommunikation: Präsentieren - Vortragen - Überzeugen (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5553-E – Deutsch V-1: Interkulturelle Wirtschaftskommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5554-E – Deutsch V-2: Wirtschaftstexte - Terminologie und Strukturen (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5555-E – Deutsch VI: Wirtschaftskommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5557-E – Deutsch VI: Aktuelle Texte - Wirtschaft und Gesellschaft (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5550-E – Interkulturelles Online-Planspiel (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5541(-V) – Each one teach one - Tyska (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5599(-V) – Utbytesstudier på tyska (Helsingfors – Vasa) (4-8 SP)

 

 

Kontaktpersoner

Om du har frågor kan du kontakta lärarna i tyska som listas nedan. För vidare information om biämnet “Interkulturell affärskommunikation på tyska” ta gärna kontakt med koordinatorn för ämnet tyska, Stefan Kuzay.

 

Margit Breckle – Universitetslärare 

Ann-Britt Björkholm – Universitätslärare

Stefan Kuzay – Lektor, ämneskoordinator i tyska 

Mia Raitaniemi – Universitetslärare