LITO-biämneshelhet

LITO Basic Business Studies är tillgängliga för studenter som tar finsk kandidatexamen eller magisterexamen inom andra discipliner än ekonomi.

Tio universitet som erbjuder ekonomutbildning i Finland har gått samman för att förverkliga en digital undervisningshelhet i företagskunnande: LITO (Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus), för studerande inom andra discipliner än ekonomi.

Studierna täcker olika delområden inom företagsverksamhet, stöder företagande och utvecklar studerandenas arbetslivsfärdigheter. Studierna arrangeras på nätet via plattformen www.lito.fi Opens in new window och inleddes redan 2017.

Inom LITO erbjuds totalt åtta kurser på fem studiepoäng. Bland dessa kurser kan studerandena själva skräddarsy en helhet som passar deras studiebehov. Var och en av LITO-kurserna har ett universitet som ansvarar för att organisera kursen. Hanken är värduniversitetet för kursen Introduction to CSR.

Registrering till kurserna sker via ditt hemuniversitet. Mer information finns på www.lito.fi Opens in new window