Image
Students on black background

Tervetuloa Hankenille!

Kauppakorkeakoulu Hankenilla on yli 110 vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta kauppatieteiden alalta. Hankenille on myönnetty tärkeimmät kolme kansainvälistä, arvostettua laatuakkreditointia, EQUIS, AACSB ja AMBA, jotka on saavuttanut vain yksi prosentti koko maailman kauppakorkeakouluista. Olemme myös yksi Suomen kansainvälisimmistä yliopistoista.
Disputation doktorsavhandling
|
24.01.2023
Sociala medier har blivit en central del av dagens sociala liv, eftersom de skapar ett forum där människor kan interagera med varandra och med teknologier, såsom algoritmer, oberoende av fysiska avstånd och andra gränser. I dagens arbets- och organisationssammanhang är det vanligt att användningen av sociala medier suddar ut många invanda gränser.
Fartyg som kör med full frakt fotat uppifrån
|
17.01.2023
Svenska handelshögskolan (Hanken) har beviljats 377 000 euro i EU-finansiering för ett projekt gällande godstransportnätverkens hållbarhet i Europa.
– Våra transportnät har aldrig varit så känsliga för störningar som de är i dag. Vi vill göra nätverken mer resilienta för framtiden, säger forskardoktor Sarah Schiffling på Hankens Humlog-institut.
Jul cropped
|
22.12.2022
Frågan belyser problemen kring vår kommersialiserade jul. På CERS-bloggen diskuterar docent Pia Polsa vår konsumtionskultur kring våra jultraditioner och hur hon har skapat en ny identitet för sin familj genom att implementera ett antikonsumtionstankesätt
Personer som sitter vid ett bord och skriver under ett kontrakt
|
20.12.2022
Det finns ett trängande behov av bättre juridisk kvalitet gällande förhandlingspraxis och affärsavtal. Enligt Katri Nousiainen, doktorand vid Svenska handelshögskolan och expert inom juridik, kan metoden legal design öka både begripligheten och kvaliteten.