Studiernas struktur

Forskarstudier vid Hanken består av 60 sp kurser och en avhandling (180 sp).

Studiestukturen vid Hankens forskarskola

struktur5.jpg

En doktorsavhandling (180 sp) och 60 sp forskarkurser

Utbildningen som ges inom Hankens forskarskola motsvarar fyra års heltidsstudier och består av 60 studiepoäng (sp) forskarkurser samt en doktorsavhandling (180 sp). Kurserna avläggs i regel under de första 12-18 studiemånaderna. De består av 60 sp i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet, allmänmetodologiska kurser, kurser i vetenskapsteori eller motsvarande.

Mot slutet av studierna får du möjlighet att undervisa och tillägna dig andra kompetenser som behövs i yrkeslivet som ekonomie doktor.

Den årliga registreringen är en viktig process där du avrapporterar dina prestationer, gör planer för det kommande året, och uppdaterar din forskningsplan i samråd med din examenshandledare. För mera information om handledarna på Hanken se våra webb sidor här.

Hanken stöder dina forskarstudier genom många olika processer - från handledning och studieadministration till prestationsuppföljning och hjälp med finansieringen av dina forskarstudier. Hanken erbjuder dig också stöd i att söka om finansiering för en akademisk karriär efter doktorsexamen.

Som ekonomie doktor från Hanken blir du också Hankenalumn, med allt vad det innebär av tillgång till nätverk och intressanta evenemang.

Kurser

Studerande vid Hankens forskarskola har tillgång till ett brett utbud av kurser, konferenser och workshops både i Finland och utomlands. Därmed får du rika möjligheter att följa med och delta i den globala kunskapsutvecklingen inom ditt eget forskningsområde. Forskarkurser erbjuds dels av Hanken, dels av andra universitet och doktorandprogram såsom KATAJA och KAVA i Finland och utomlands t.ex. EIASM.

De forskarkurser du läser kan vara direkt relaterade till ditt avhandlingsprojekt, kan behandla ett större delområde inom ditt huvudämne, eller kan tangera ditt avhandlingsämne på något annat sätt. Din examenshandledare avgör vilka kurser som kan ingå i din examen.

Många huvudämnen har fastslagna kurspaket som alla forskarstuderande oavsett avhandlingstema skall avlägga helt eller delvis för att få gedigen allmän kunskap om sin disciplin.

För mera information om kurser och nätverk se här.