Stipendier och hedersutnämningar

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande studerandena, på både magister- och kandidatnivå samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de bästa studerandena ett stipendium, den s.k. Rector's list hedersutnämningen. Utmärkelserna för de bäst presteranade innehåller ett stipendium, medan utmärkelserna för utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget).

Eftersom dessa hedersutnämningar tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.

 

Nedan en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2023:

Stipendiemottagare Hedersdonator
Kirsti Alles Hanken Svenska handelshögskolan
Ella Appel Stiftelsen Tre Smeder
Sari Forsman Christina Diehl
Nikolett Gyürki Hanken Svenska handelshögskolan
Matias Hankala Svenska kulturfonden
Erik Holmberg Kurt Björklund
Taneli Immonen Hanken Svenska handelshögskolan
Sandra Isaksson  Saara och Björn Wahlroos Stiftelse
Petrus Raudasoja Wärtsilä
Jon Rundman Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Emil Rönnberg Camilla och John Lindfors
Frida Sande Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
Frans Sandelin Liikesivistysrahasto
Daniel Schönberg Hanken Svenska handelshögskolan
Alex Suihko Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning
Tra Thu Tham Hanken Svenska handelshögskolan
Viivi Vanamo  Familjen Pentti

Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 

 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Axel Anderson Fazer
Axel Blomqvist Robert Furuhjelm
Jonas Båsk Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Eric Carrero Familjen Hartwall
Casimir Engblom Mona och Felix Björklund
Johannes Hakala Hanken Svenska handelshögskolan
Jonas Immonen Mikaela och Janne Larma
Frans Karlsson Hanken Svenska handelshögskolan
Nikolas Ketonen Hanken Svenska handelshögskolan
Robin von Koskull Lena och Mikael Lilius
Anna Peltonen Finlands ekonomer r.f.
Oscar Stenbacka Julius Stjernvalls Donationsfond
Christoffer Stenius Philip och Marina Aminoff
Daniel Storbacka Rettig Capital Oy Ab
Markus Vanhala Sinituote

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 15 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Mottagare av hedersutnämning  Hedersdonator 
Markus Vanhala A. Ahlström Oy
Markus Ostamo Aktia Bank Abp
Walton Pihl Albert Ehrnrooth
Jonas Immonen Algol 
Wilhelm von Weissenberg Ann Marie Didrichsen
Jonas Borup Ann-Charlotte och Carl Ahlström
Edvin Tilander Berner Oy
Daniel Tikkanen Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Bea Kivikoski Björn Savén
Saga Blomqvist Carita och Robin Langenskiöld
Jonathan Huldin Ekonomföreningen Niord rf. 
Linn Söderlund Eva och Ole Johansson
Siiri Pehkonen Evli
Nicolina Hannus Aktiastiftelsen i Vasa
Patrik Paavolainen Familjen Melker Schörling
Markus Broman Goldman Sachs Gives
Matilda Sederholm Göran J. Ehrnrooth
Max Fast Evald och Hilda Nissis Stiftelse
Robin Skog  H. Kuningas & Co

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 20 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan.

 

Mottagare av hedersutnämning Hedersdonator
Sandra Biström Nordea
Nea Engberg UPM-Kymmene Oyj
Oskar Eskman H.Kuningas & Co
Jere Henriksson Goldman Sachs Gives
Frans Karlsson Riitta och Berndt Brunow
Max Krusberg Eva och Ole Johansson
Elli Kuismanen Michael Rosenlew
Jonny Montonen Veho Oy Ab
Wenla Nordling Familjen Hartwall
Emilia Piironen Paulig Oy
Ossian Procopé Aktiastiftelsen i Vasa
Emile Roos Ingman Group Ab
Oscar Rosenlew Magnus och Henrica Bargum
Nicolina Rosvall Simon Hallqvist
Henrik Suonsyrjä William Thurings Stiftelse
Klaus Tillanen Stiftelsen Tre Smeder
Wilhelm Törrönen Ekonomföreningen Niord rf.

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 17 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan.