Stipendier och hedersutnämningar

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande studerandena, på både magister- och kandidatnivå samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de bästa studerandena ett stipendium, den s.k. Rector's list hedersutnämningen. Utmärkelserna för de bäst presteranade innehåller ett stipendium, medan utmärkelserna för utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget).

Eftersom dessa hedersutnämningar tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.

 

Nedan en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2023:

Stipendiemottagare Hedersdonator
Kirsti Alles Hanken Svenska handelshögskolan
Ella Appel Stiftelsen Tre Smeder
Sari Forsman Christina Diehl
Nikolett Gyürki Hanken Svenska handelshögskolan
Matias Hankala Svenska kulturfonden
Erik Holmberg Kurt Björklund
Taneli Immonen Hanken Svenska handelshögskolan
Sandra Isaksson  Saara och Björn Wahlroos Stiftelse
Petrus Raudasoja Wärtsilä
Jon Rundman Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Emil Rönnberg Camilla och John Lindfors
Frida Sande Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
Frans Sandelin Liikesivistysrahasto
Daniel Schönberg Hanken Svenska handelshögskolan
Alex Suihko Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning
Tra Thu Tham Hanken Svenska handelshögskolan
Viivi Vanamo  Familjen Pentti

Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 

 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Axel Anderson Fazer
Axel Blomqvist Robert Furuhjelm
Jonas Båsk Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Eric Carrero Familjen Hartwall
Casimir Engblom Mona och Felix Björklund
Johannes Hakala Hanken Svenska handelshögskolan
Jonas Immonen Mikaela och Janne Larma
Frans Karlsson Hanken Svenska handelshögskolan
Nikolas Ketonen Hanken Svenska handelshögskolan
Robin von Koskull Lena och Mikael Lilius
Anna Peltonen Finlands ekonomer r.f.
Oscar Stenbacka Julius Stjernvalls Donationsfond
Christoffer Stenius Philip och Marina Aminoff
Daniel Storbacka Rettig Capital Oy Ab
Markus Vanhala Sinituote

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 15 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Mottagare av hedersutnämning  Hedersdonator 
Markus Vanhala A. Ahlström Oy
Markus Ostamo Aktia Bank Abp
Walton Pihl Albert Ehrnrooth
Jonas Immonen Algol 
Wilhelm von Weissenberg Ann Marie Didrichsen
Jonas Borup Ann-Charlotte och Carl Ahlström
Edvin Tilander Berner Oy
Daniel Tikkanen Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Bea Kivikoski Björn Savén
Saga Blomqvist Carita och Robin Langenskiöld
Jonathan Huldin Ekonomföreningen Niord rf. 
Linn Söderlund Eva och Ole Johansson
Siiri Pehkonen Evli
Nicolina Hannus Aktiastiftelsen i Vasa
Patrik Paavolainen Familjen Melker Schörling
Markus Broman Goldman Sachs Gives
Matilda Sederholm Göran J. Ehrnrooth
Max Fast Evald och Hilda Nissis Stiftelse
Robin Skog  H. Kuningas & Co

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 20 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan.

 

Mottagare av hedersutnämning Hedersdonator
Carl-Wilhelm Björkendahl Alexander Ehrnrooth
Oscar Stenbacka Handelslaget KPO
Daniel Storbacka Hannu Ryöppönen
Robin von Koskull Harry Schaumans Stiftelse
Weine Nyberg Lagström Helsingestiftelsen sr 
Christoffer Stenius Huhtamäki Oyj
Jonas Båsk Ingman Group Oy Ab
Kasper Alanen Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Nikolas Ketonen Magnus och Henrica Bargum
Eric Carrero Martina och Henrik Andersin
Mats Welander Michael Rosenlew
Joel Mattsson Nordea
Axel Blomqvist OP-Gruppen
Johannes Hakala Oy Elfving Holding Ab
Jonas Eklund Paulig
Lisa Fagernäs Österbottens handelskammare
Hugo Enroth Riitta och Berndt Brunow
Rasmus Koivisto Svensk-Österbottniska Samfundet
Oliver Charpentier Sampo Oy
Jesper Jaakkola Simon Hallqvist
Mirjam Wadenström Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius Fond
Wilma Lindblom TAER holding Ab
Olivia Ingman UPM-Kymmene Oyj
Trine Sällström Veho Oy Ab
Max Pelli William Thurings Stiftelse

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 25 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan.