Stipendier och hedersutnämningar

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande studerandena, på både magister- och kandidatnivå samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de bästa studerandena ett stipendium, den s.k. Rector's list hedersutnämningen. Utmärkelserna för de bäst presteranade innehåller ett stipendium, medan utmärkelserna för utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget).

Eftersom dessa hedersutnämningar tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.

 

Nedan en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2024:

Stipendiemottagare Hedersdonator
Maximilian Böthführ Hanken Svenska handelshögskolan
Oliver Fewster Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Thomas Gräsbeck Hanken Svenska handelshögskolan
Hedda Hakala Stiftelsen Tre Smeder
Melina Johansson Familjen Pentti
Sabrina Jägerroos Liikesivistysrahasto
Fanny Kesti Kurt Björklund
Simon Klemets Hanken Svenska handelshögskolan
Niklas Lainto Svenska kulturfonden
Joshua Linder Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning
Theo Mickwitz Camilla och John Lindfors
Emile Roos Saara och Björn Wahlroos Stiftelse
Tayyab Shafique Hanken Svenska handelshögskolan
Yuhan Shang Wärtsilä
Henrik Suonsyrjä Hanken Svenska handelshögskolan
Antonia Tallqvist Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse
Emmi Tuisku Christina Diehl

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 17 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 

 

Stipendiemottagare Hedersdonator
Alex Borgström Rettig Capital Oy Ab
Alexander Fyhr Robert Furuhjelm
Tom Granit Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Emma Heiseler Finlands ekonomer r.f.
Emil Junkkaala Fazer
Viktor Juselius Hanken Svenska handelshögskolan
Oskar Manner Mona och Felix Björklund
Julia Melin Lena och Mikael Lilius
Weine Nyberg Lagström Julius Stjernvalls Donationsfond
Frans Relander Hanken Svenska handelshögskolan
Mauritz Reuter Mikaela och Janne Larma
Noel Rönnberg Philip och Marina Aminoff
Clara Smeds Sinituote
Andreas Vuorinen Hanken Svenska handelshögskolan
Aida Wessman Familjen Hartwall

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 15 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Mottagare av hedersutnämning  Hedersdonator 
Markus Vanhala A. Ahlström Oy
Markus Ostamo Aktia Bank Abp
Walton Pihl Albert Ehrnrooth
Jonas Immonen Algol 
Wilhelm von Weissenberg Ann Marie Didrichsen
Jonas Borup Ann-Charlotte och Carl Ahlström
Edvin Tilander Berner Oy
Daniel Tikkanen Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Bea Kivikoski Björn Savén
Saga Blomqvist Carita och Robin Langenskiöld
Jonathan Huldin Ekonomföreningen Niord rf. 
Linn Söderlund Eva och Ole Johansson
Siiri Pehkonen Evli
Nicolina Hannus Aktiastiftelsen i Vasa
Patrik Paavolainen Familjen Melker Schörling
Markus Broman Goldman Sachs Gives
Matilda Sederholm Göran J. Ehrnrooth
Max Fast Evald och Hilda Nissis Stiftelse
Robin Skog  H. Kuningas & Co

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 20 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan.

 

Mottagare av hedersutnämning Hedersdonator
Carl-Wilhelm Björkendahl Alexander Ehrnrooth
Oscar Stenbacka Handelslaget KPO
Daniel Storbacka Hannu Ryöppönen
Robin von Koskull Harry Schaumans Stiftelse
Weine Nyberg Lagström Helsingestiftelsen sr 
Christoffer Stenius Huhtamäki Oyj
Jonas Båsk Ingman Group Oy Ab
Kasper Alanen Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Nikolas Ketonen Magnus och Henrica Bargum
Eric Carrero Martina och Henrik Andersin
Mats Welander Michael Rosenlew
Joel Mattsson Nordea
Axel Blomqvist OP-Gruppen
Johannes Hakala Oy Elfving Holding Ab
Jonas Eklund Paulig
Lisa Fagernäs Österbottens handelskammare
Hugo Enroth Riitta och Berndt Brunow
Rasmus Koivisto Svensk-Österbottniska Samfundet
Oliver Charpentier Sampo Oy
Jesper Jaakkola Simon Hallqvist
Mirjam Wadenström Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius Fond
Wilma Lindblom TAER holding Ab
Olivia Ingman UPM-Kymmene Oyj
Trine Sällström Veho Oy Ab
Max Pelli William Thurings Stiftelse

 

Hedersutnämningen tilldelades sammanlagt 25 studenter. Endast de som gett sitt samtycke till publicering finns på listan ovan. 
 

Integrerade magisterstuderande (5 år)

 • Närvaroanmäld på magisternivå vid nedslagsdatum 
 • Max 10 närvaroterminer 
 • Minst 210 ECTS (180 + 30) 
 • Medeltal: GPA minst 4 
 • De som redan premierats vid samma nivå filtreras bort

Magisterutbildning på engelska och svenska (2 år)

 • Närvaroanmäld på magisternivå vid nedslagsdatum
 • Minst 2, max 4 närvaroterminer 
  • minst 45 ECTS (då nedslagsdatum infaller i den 2a närvaroterrninen)
  • minst 75 ECTS (då nedslagsdatum infaller i den 3e närvaroterminen)
  • minst 90 ECTS (då nedslagsdatum i den 4e närvaroterminen)
 • Medeltal: GPA minst 4 
 • De som redan premierats vid samma nivå filtreras bort

Kandidatstuderande: 

 • Närvaroanmäld på kandidatnivå
 • Minst 4, max 6 närvaroterminer
  • minst 105 ECTS (då nedslagsdatum infaller i den 4e närvaroterminen)
  • minst 135 ECTS (då nedslagsdatum in faller i den 5e närvarotenninen)
  • minst 160 ECTS (då nedslagsdatum i den 6e närvaroterminen)
 • Medeltal: GPA minst 4
 • De som redan premierats vid samma nivå filtreras bort

Nedslagsdatum 30.4.