| 12.11.2021

Stiftelsen Tre Smeder donerar 500 000 euro till Hanken

Tre Smeder donerar en halv miljon 2021
Stiftelsen Tre Smeder har fattat beslut om en donation på en halv miljon euro till Hanken, utbetalningen sker under första kvartalet 2022. Donationen lyfter Hankens medelinsamlingkampanjens totala insamlade belopp till drygt 3,4 miljoner euro.

- Med denna donation hoppas vi kunna bidra till att stärka och på lång sikt bibehålla den högklassiga undervisningen och forskningen på Hanken. Hankens satsningar på internationalisering bidrar även till en mångkulturell huvudstad där det svenska språket har en stark position, säger stiftelsens ordförande Marcus Rantala.

- Det är med stor glädje och tacksamhet som vi tar emot denna donation. Hanken har som målsättning att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter genom forskning som karaktäriseras av högtstående akademisk kvalitet och näringslivsrelevans. Medelsinsamlingen och stödet från Stiftelsen Tre Smeder är avgörande för att vi ska kunna nå våra målsättningar, säger Hankens rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information:
Camilla Wardi, Chef för näringslivsrelationer och samverkan
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64