| 01.09.2021

Hanken inleder ny fundraisingkampanj med stora donationer

Hanken lanserar fundraisingkampanjen Räkna med Hanken med målsättningen att stärka kärnverksamheten och säkerställa sin unika position som självständig handelshögskola.

Kampanjen inleddes vid inskriptionen den 1 september med offentliggörandet av två donationer: Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse med en donation på 500 000 euro och Evald och Hilda Nissis stiftelse med en donation på 100 000 euro. Kampanjen är knuten till Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro kommer att tilldelas universiteten hösten 2022 som medfinansiering till insamlade medel. Staten matchar således donationer till Hanken med upp till 2,5 för varje insamlad euro.

- Hankens utveckling är stark och väldigt mycket har hänt under det senaste åren, men för att fortsätta utvecklas och säkerställa kvaliteten på verksamheten går det inte att slå sig till ro. Att få in så här stora donationer är förstås helt fantastiskt och vi är ytterst tacksamma över att kunna starta vår kampanj på detta sätt, säger rektor Karen Spens.

Räkna med Hanken pågår under hela läsåret och som stöd för kampanjen har styrelsen utnämnt en kampanjkommitté bestående av de externa medlemmarna Kristina Pentti-von Walzel (ordförande), Henrik Andersin, Kurt Björklund, Maria Didrichsen, Henrik Ehrnrooth, Robert Furuhjelm, Johanna Hamro-Drotz, Roger Holm, Frank Korsström och Rasmus Sinnemaa, samt de övriga medlemmarna Jannica Fagerholm (Hankens styrelseordförande), Karen Spens (rektor) och Camilla Wardi (chef för näringslivsrelationer och samverkan).

Kampanjen pågår till 30 juni 2022.

 

För mer information vänligen besök www.hanken.fi/donera eller kontakta:

Camilla Wardi
Chef för näringslivsrelationer och samverkan
camilla.wardi@hanken.fi
Tel: 040 560 59 64